Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Vid Göteborgs universitet verkar det lokala Saco-S rådet som består av elva lokala fackliga förtroendevalda. Vi jobbar alltid två och två för att kvalitetssäkra vårt arbete och ge våra medlemmar bästa representation.

2023-10-31 ORDFÖRANDEBREV OM LÖN/SALARY
Läs mer i ordförandebrevet här >>

2023-03-15 INFORMATION OM LÖNEINPLACERING SAMT AVSLUTANDE AV LÖNEREVISION 2022
Läs mer i ordförandebrevet här >>

2022-10-20 DAGS FÖR LÖNEREVISION OCH LÖNESÄTTANDE SAMTAL
Information om lönerevision samt inbjudan till föreläsningar och webinarier. Läs mer i ordförandebrevet här.

2022-10-03 Saco-S VID GU BJUDER IN TILL 3 FÖRELÄSNINGAR MED VÅRT KONTAKTFÖRBUND SULF:
Arbetstid för lärare, Upphovsrätt samt Pension. Läs mer i ordförandebrevet här:

2022-06-23 ORDFÖRANDE ÖNSKAR ALLA EN HÄRLIG SEMESTER!
Information om semester, kommande höst och kansliets öppettider under sommaren. Läs mer i ordförandebrevet här.

2022-03-01 SUCCESSIV ÅTERGÅNG TILL ARBETE PÅ PLATS
Under pandemin har anställda på GU gjort viktiga erfarenheter av att arbeta på distans, både negativa och positiva. Det vill vi dra lärdom av nu när vi återgår från distansarbete! Läs mer i vårt ordförandebrev >>

2022-02-08 NY MANDATPERIOD FÖR GU:s ARBETSMILJÖOMBUD OCH FASTSTÄLLANDE AV ARBETSMILJÖOMRÅDEN 2023-2025
Nuvarande mandatperioden för ALLA arbetsmiljöombud går ut sista december 2022 vilket innebär att den första januari 2023 ska nya AMO vara valda av sina kollegor och utsedda av sin fackliga organisation för en ny treårigperiod. Läs mer info här.

2021-09-21 DITT LÖNESAMTAL ÄR VIKTIGT
Ta chansen att diskutera lönen med din chef! Nu kan du få återkoppling på din arbetsinsats, få information om på vilka grunder din lön sätts, och vad du kan göra för att påverka din lön. Läs mer i vårt ordförandebrev >>

2021-04-23 INFORMATION OM SEMESTER
Semestern ska planeras i samförstånd mellan dig och din chef. Läs mer i vårt ordförandebrev >>

2021-03-26 ÅRETS RALS-AVTAL KLART!
Nu har vi ett nytt RALS-avtal (RAmavtal för Lönesättning i Staten) på plats och därmed kan lönerevisionen gå in i slutfasen och därefter kan de nya lönerna utbetalas. Läs mer i vårt ordförandebrev >>

2021-03-05 ARBETE UNDER CORONAPANDEMIN
Vi har nu levt med coronapandemin i över ett år. Det har lett till kraftigt förändrade arbetsförhållanden, och vi bör redan idag inleda diskussioner kring hur vi vill att vår framtida arbetsmiljö ska se ut. Läs mer i vårt ordförandebrev >>

2020-12-23 BEGRÄNSAD BEMANNING UNDER JULEN
Saco-S vid Göteborgs universitet har begränsad bemanning under perioden 23:e december 2020 till den 11:e januari 2021. Vi svarar på inkomna mail så snart vi kan men för brådskande ärenden så hänvisar vi medlemmar i Saco-S-förbund till SULF:s medlemsrådgivning på telefon 08-505 836 00.
Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Saco-S at the University of Gothenburg are not fully staffed during the period 23rd of December 2020 to the 11th of January 2021. We will answer all emails as soon as we can but for urgent matters we refer members of a Saco-S union to SULF at 08-505 836 00.
We wish you Happy Holidays and a Joyful New Year!

2020-10-16: MEJLHAVERIET
Saco-S vid Göteborgs universitet har sammanställt information i form av ett ordförandebrev om det pågående mejlhaveriet. Ta gärna del av detta ordförandebrev, du hittar det här.
 

2020-10-08: UPPHOVSRÄTT 
Med anledning av det nya policydokument som Göteborgs universitet tagit fram kring anställdas upphovsrätt så rekommenderar vi alla medlemmar att ta del av det material som SULF tagit fram kring lärares upphovsrätt och att höra av sig med frågor till oss på Saco-S

Ta även gärna del av vårt ordförandebrev gällande upphovsrätt, du hittar det här.

2020-10-08: VI SÖKER MEDARBETARE 
Vi söker dig som är tillsvidareanställd vid Göteborgs universitet och är intresserad av att jobba med fackliga frågor. Det fackliga uppdraget görs inom ramen för din ordinarie tjänst i form av nedsättning av tjänst och finansieras via de partsgemensamma överenskommelser som finns mellan arbetstagarorganisationerna och Göteborgs universitet. Som medarbetare hos oss får du vara med om att förhandla, diskutera och driva fackliga frågor på de olika fakultetsområdena och stödja våra medlemmar i olika frågor. Om du är intresserad, kontakta Saco-S ordförande Maja Pelling via maja.pelling@gu.se eller via Teams.

2020-03-17: COVID-19
Med anledning av coronaviruset, COVID-19, har SULF satt samman ett antal frågor och svar, läs dem här. Eftersom information och rekommendationer kan komma att ändras rekommenderar vi även att ta del av myndigheternas information; Folkhälsomyndigheten, Arbetsgivarverket, Myndigheternas krisinformation, 1177.se .

Publicerad: 2023-12-21

Senast uppdaterad: 2023-12-21

Dela artikeln