Hoppa till huvudinnehåll

Lönesättande samtal

När sker lönesättande samtal vid Göteborgs universitet?
De lönesättande samtalen sker under oktober till december månad. Revisionsdatum är 1 oktober, och är den dag den nya lönen börjar gälla. 

Vem meddelar dig om ny lön?
Ny lön kommer du och din lönesättande chef fram till gemensamt under det lönesättande samtalet. Chefen ska då även ge dig en motivering till den nya lönesättningen.

Vad gör facket?
Facket bevakar och är inne i lönebildningsarbetet på många olika sätt. Vi är bland annat med och utvärderar och analyserar lönesättningsmodellen så att den fungerar enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och personalorganisationerna. Självklart är vi även med och utvärderar lönerevisionens utfall.

En annan mycket viktig uppgift för facket är att föra en dialog med arbetsgivaren om hur lönebildningen ska ske och se ut på arbetsplatsen samt hur lönebildningen ska se ut framöver. Dessutom diskuterar vi med arbetsgivaren om hur lönekriterier bör se ut vid Göteborgs universitet.

Sist men inte minst ger vi dig stöd i förberedelserna inför ditt lönesättande samtal. Vi hjälper också till om det uppstått oenigheter.

Många av våra medlemmar hör av sig till oss om hur löneutveckligen ser ut samt vad som är ett medelpåslag. Detta är frågor som vi i facket tyvärr har svårt att besvara. Er egen löneutveckling känner ni bäst till själva då ni vet vad ni fått i lön de senaste åren. 

Vi har inga siffror som talar om vad man borde få i löneutfall, då vi har sifferlösa avtal. Dock följer avtalsvärdet de övriga riktvärdena i samhället om vad som är en rimlig löneökning. 

Det finns inte heller några individgarantier om vad man som enskild individ har rätt att få i löneökning. Din löneökning ska däremot kopplas till det du prestrerat under året kopplat mot verksamhetens mål. Vi kan däremot hjälpa till med att ta fram statistik per fakultet och olika anställningar.

Publicerad: 2016-09-19

Senast uppdaterad: 2016-09-19

Dela sidan