Hoppa till huvudinnehåll

Överenskommelse om lön vid andra tillfällen än lönerevision

De lokala parterna har ett gemensamt ansvar att undvika osaklighet i lönesättningen. Det gäller såväl att förebygga att osakligheter uppstår som att korrigera identifierade löneskillnader (jfr. RALS-T 2010: 6 §)


I denna lönepolicy vill vi därför särskilt framhålla det som i RALS-T rubriceras Överenskommelse om lön vid andra tillfällen än lönerevision (RALS-T 2010: 9 §).

Den ordinarie löneprocessen syftar till att värdera individens prestation under det gångna året. Det finns dock särskilda fall där det finns behov av lönejusteringar kopplade till olika former av osaklighet. Men den årliga lönerevisionen syftar till att premiera prestationer och bidrag till verksamheten under det år som passerat, inte att korrigera felaktiga lönenivåer mellan enskilda medarbetare.

Det är därför centralt att en sådan lönejustering sker utanför den ordinarie lönerevisionen i enlighet med avtalet. Denna möjlighet måste lyftas fram och accepteras i universitetets arbete med lönesättning. Saco-S vill därför särskilt betona vikten av följande punkter:

- Parterna har enligt centrala avtal (RALS-T 2010) ett gemensamt ansvar för att det inte i något avseende uppstår osaklighet i lönesättningen.

- Skulle osaklighet i lönesättningen ändå uppstå så har parterna ett gemensamt ansvar att åtgärda det.

- Det är väsentligt att hålla isär den årliga löneprocessen i RALS och de löneinplaceringar som behöver göras för att rätta till osakligheter i lönenivå.

- Den årliga lönerevisionen är till för att premiera det gångna årets prestationer och bidrag till verksamheten och inte för att korrigera fel i lönenivåer mellan enskilda medarbetare som uppstått över tid (oftast bortom ett årsperspektiv).

- För att lönesättningen ska få legitimitet och uppfattas som rimlig och saklig är det centralt att lönesättning som inte kan motiveras på saklig grund korrigeras utanför RALS.

Publicerad: 2023-11-08

Senast uppdaterad: 2023-11-08

Dela sidan