Hoppa till huvudinnehåll

Förberedelsearbete

För att understödja en väl fungerande löneprocess enligt modellen lönesättande samtal vid Göteborgs universitet har Saco-S, med utgångspunkt i RALS-T 2010, formulerat ett antal punkter som är vitala för förberedelsearbetet inför RALS.

För att underlätta processen för alla parter måste förutsättningarna vara tydliga. Det fordrar ett partsgemensamt erfarenhetsutbyte kring föregående lönerevision liksom utbyte av lägesbilder gällande den kommande lönesättningen (jfr. RALS-T 2010: 6 §).


Saco-S vill särskilt betona vikten av följande aspekter i förberedelsearbetet:

- Processen med lönesättande samtal vid Göteborgs universitet är kopplad till ett årshjul bestående av medarbetarsamtal och två lönesättande samtal. Ska verksamheten ha goda förutsättningar att följa tidsplanen är det därför oundvikligt att löneprocessen inleds i enlighet med årshjulet. Tillräcklig tid bör ges för de olika stegen för att säkerställa att revisionen, inklusive oenigheter, är klar i tid.

- Förberedelsearbetet ska inkludera en partsgemensam utvärdering av föregående löneprocess.

- I analysen av lönebilden ska osakligheter och felaktigheter kopplade till kön eller andra variabler identifieras och sedan korrigeras snarast möjligt utanför RALS.

- För att Saco-S ska kunna fullfölja sin del av avtalet ska arbetsgivaren förse oss med övergripande och verksamhetsnära information som speglar hela verksamhetens löneläge och lönespridning (RALS-T 2010: 6.3 §).

Publicerad: 2023-11-08

Senast uppdaterad: 2023-11-08

Dela sidan