Hoppa till huvudinnehåll

Årlig lönerevision RALS

Den årliga lönerevisionen sker inom ramen för RALS (RamAvtal för Lönesättning i Staten). Vid Göteborgs universitet är lönesättande samtal förhandlingsmodell. Det innebär att du i dialog med din chef kommer överens om din nya lön.

Vid Göteborgs universitet tillämpar vi en modell där du träffar din lönesättande chef i två samtal. Modellen gör det möjligt för arbetstagaren att mer direkt påverka sin lön. Lönen sätts på den nivå där de största kunskaperna om verksamheten och arbetstagarens insatser finns, det vill säga mellan lönesättande chef och arbetstagare.

Till höger om denna text finner du länken till årets RALS-avtal och blanketter.

1. Ditt bidrag till verksamheten
Vid det första samtalet diskuterar ni ditt bidrag till verksamheten och dess mål. Din och chefens bild av ditt arbete ska stämma överens. Det är viktigt att diskussionen är saklig och fokuserar på dina arbetsuppgifter. Låt ditt utvecklingssamtal lägga grunden för det lönesättande samtalet. Visa på dina prestationer i förhållande till lönekriterier och de mål som satts i utvecklingssamtalet.

2. En motivering till din nya lön
Vid det andra samtalet ska ni komma överens om ny lön. Under detta samtal ska du framföra vad du anser är en rimlig lön för din arbetsinsats och du ska få en motivering till din chefs löneförslag. Det är också viktigt att du får veta hur du kan påverka din lön framöver.

3. Om ni inte kommer överens
Om ni inte kommer överens om din nya lön, meddelar du att du är oenig. Då hålls ett förstärkt samtal där vi som personalorganisation sitter med som stöd för dig. Om parterna fortfarande inte kan komma överens tar Saco-S över avslutsförhandlingen gentemot en central arbetsgivarpart.

 

Information som arbetsgivaren publicerat om hur processen bör se ut finns att läsa på Medarbetarportalen.

Publicerad: 2023-03-22

Senast uppdaterad: 2023-03-22

Dela sidan