Hoppa till huvudinnehåll

Tjänstledighet

Jag behöver ansöka om tjänstledighet. Vad har jag rätt till?
Svaret på din fråga beror på orsaken till ditt behov av tjänstledighet.

  1. Om du har en tillsvidareanställning* och har fått ett nytt arbete inom samma avtalsområde (det vill säga vid ett annan universitet eller inom staten): Då har du rätt till upp till två års tjänstledighet om det handlar om en tidsbegränsad anställning. Arbetsgivaren kan dock bevilja längre ledighet om den så vill.

    *och har varit tillsvidareanställd/inklusive provanställning hos arbetsgivaren i minst 12 månader

  2. Om du har en tillsvidareanställning och har fått en annan tillsvidareanställning inom staten eller du har fått ett nytt arbete utanför det statliga avtalsområdet: Du får vara ledig för att ha en annan anställning, om arbetsgivaren medger det. En sådan ledighet får omfattas högst 6 månader, om inte arbetsgivaren anser att det finns  särskilda skäl för längre ledighet.

Ju tidigare du underrättar arbetsgivaren om att du har tänkt vara tjänstledig, desto bättre. Lagen säger minst lika lång tid i förväg som motsvarar arbetstagarens uppsägningstid, dock högst två månader.

Publicerad: 2015-04-09

Senast uppdaterad: 2015-04-09

Dela sidan