Välkommen till oss!

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.

Vid Göteborgs universitet verkar det lokala Saco-S rådet som består av tolv lokala fackliga förtroendevalda. Vi jobbar alltid två och två för att kvalitetssäkra vårt arbete och ge våra medlemmar bästa representation.

Nyheter:

Nu är RALS 2017 avslutad. Nya löner kommer med juli-lönen.
2017 års RALS-protokoll hittar du här.

Läs protokollet från SACO-S senaste styrelsemöte 2017-12-06
Protokollet hittar du via länken här.