Välkommen till oss!

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.

Vid Göteborgs universitet verkar det lokala Saco-S rådet som består av tolv lokala fackliga förtroendevalda. Vi jobbar alltid två och två för att kvalitetssäkra vårt arbete och ge våra medlemmar bästa representation.

 

190529

Avslutsförhandlingarna i RALS-2018 mellan Saco-S och arbetsgivaren avslutades 23/5-2019.
Nu är det lönesättande chef som ska återkoppla utfallet av denna förhandling.

Protokoll RALS-2018

   

Kalendarium Visa hela kalendern

TISDAG 10 DECEMBER

Introduktionsutbildning för nyanställd personal

Torgny Segerstedtsalen, Vasaparken, Vasaplatsen 09:00 - 13:00