Välkommen till oss!

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.

Vid Göteborgs universitet verkar det lokala Saco-S rådet som består av tolv lokala fackliga förtroendevalda. Vi jobbar alltid två och två för att kvalitetssäkra vårt arbete och ge våra medlemmar bästa representation.

Nyheter:

Läs protokollet från SACO-S senaste styrelsemöte 2017-12-06
Protokollet hittar du via länken här. 

Nytt ordförandebrev om #MeToo och #Akademiuppropet
Detta och tidigare brev från ordföranden vid SACO-S Göteborgs universitet finns att läsa här.

RALS-avtalet klart!
Nu är det nya RALS-avtalet om principerna för genomförande av lönerevision klart. Information om löneförhandlingar och det nya lokala avtalet hittar du på sidan här.