Välkommen till oss!

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.

Vid Göteborgs universitet verkar det lokala Saco-S rådet som består av elva lokala fackliga förtroendevalda. Vi jobbar alltid två och två för att kvalitetssäkra vårt arbete och ge våra medlemmar bästa representation.

200317: COVID-19

Med anledning av coronaviruset, COVID-19, har SULF satt samman ett antal frågor och svar, läs dem här. Eftersom information och rekommendationer kan komma att ändras rekommenderar vi även att ta del av myndigheternas information; Folkhälsomyndigheten, Arbetsgivarverket, Myndigheternas krisinformation, 1177.se .

200303: RALS-2019

Avslutsförhandlingarna i RALS-2019 mellan Saco-S och arbetsgivaren avslutades 3/3-2020. Nu är det lönesättande chef som ska återkoppla utfallet av denna förhandling. De kvarvarande lönerna betalas ut i samband med lönen i mars.

Protokoll RALS-2019