Välkommen till oss!

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.

Vid Göteborgs universitet verkar det lokala Saco-S rådet som består av tolv lokala fackliga förtroendevalda. Vi jobbar alltid två och två för att kvalitetssäkra vårt arbete och ge våra medlemmar bästa representation.

Nyheter:

Välkomna på årsmöte i Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet!
Vi träffas tisdagen den 22 maj kl. 16.00, på Pedagogen i sal BE 014 Gunni Kärrby. Läs mer om årsmötet här.

Läs protokollet från SACO-S senaste styrelsemöte 2017-12-06
Protokollet hittar du via länken här.

Nytt ordförandebrev om #MeToo och #Akademiuppropet
Detta och tidigare brev från ordföranden vid SACO-S Göteborgs universitet
finns att läsa via länken här.