Hoppa till huvudinnehåll

Villkorsavtalet

Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat överenskommelse om ändringar i Villkorsavtal-T gällande löneavdrag vid partiell föräldraledighet. Ändringarna trädde i kraft den 1 mars 2015.

Tidigare gällde i dessa fall en särreglering som innebar att arbetsdagsavdrag gjordes för återkommande föräldraledighet om högst fyra dagar per vecka. Från 1 mars gäller att man istället gör ett månadsavdrag i förhållande till ledighetens omfattning. Det innebär att denna typ av ledighet kommer att hanteras som alla andra typer av ledighet. Ev. tillkommande ledighet kommer att hanteras inom regelverket för koncentrerad tjänstgöring.

För arbetstagare med oregelbunden arbetstid upphörde samtidigt bestämmelserna om timavdrag vid denna typ av ledighet.

Skälet till att ändringarna gjorts är att den tidigare ordningen innebar ett stort administrativt extraarbete för både arbetsgivare och arbetstagare. I praktiken gör ändringen ingen skillnad i ersättningsnivåerna vad gäller själva föräldraledigheten men vid tillkommande ledighet, t.ex. på grund av sjukdom, kan ersättningsnivån komma att bli annorlunda än tidigare. Den kan då bli såväl något högre som något lägre än enligt det tidigare regelverket beroende på att den nya ordningen innebär ett mindre exakt löneavdrag än det tidigare.

För den som arbetar regelbundet måndag-fredag och är partiellt föräldraledig en dag i veckan och har koncentrerat denna ledighet till en dag per vecka innebär förändringen att man nu får ett avdrag med 20% på sin månadslön istället för ett löneavdrag på 4,6% av månadslönen en dag per vecka. Avdraget gjordes då även för dagar som annars var arbetsfria (t.ex. helgdagar). Det nya systemet innebär att månadslönen framöver kommer vara densamma varje månad om inga andra avdrag/tillägg ska göras. Tidigare kom den att variera beroende på antalet lediga dagar i varje månad (4-5 beroende på hur många lediga dagar som inträffade den aktuella månaden). Exempel: En medlem med en lön på 30 000 kr/mån får nu vid en ledighet på 20% ett löneavdrag på 6 000 kronor varje månad. Tidigare blev löneavdraget 5 520 kronor/månad om man hade fyra lediga dagar och 6 900 kronor/månad de månader man var ledig fem dagar.

Källa: Saco-S

Publicerad: 2015-04-09

Senast uppdaterad: 2015-04-09

Dela sidan