Välkommen till oss!

Saco-S vid Linnéuniversitetet är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom vårt lärosäte.

Saco-S, Sveriges akademikers centralorganisation inom statlig sektor, består av 18 självständiga fack- och yrkesförbund. Saco-S vänder sig till statligt anställda akademiker och Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet är med sina nästan 1 000 medlemmar den största fackliga organisationen vid universitetet.