Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev november -23

Det här korta nyhetsbrevet handlar dels om att 2023 års lönerevision pågår och att det sedan drygt ett par veckor tillbaka finns en överenskommelse mellan Saco-S-föreningen och arbetsgivaren om hur lönesättningsprocessen ska genomföras, dels om en kort återrapportering från Saco-föreningens årsmöte för en dryg månad sedan då val av styrelse skedde och fackliga frågor diskuteras under medverkan av SULFs kontaktombudsman.

Nu pågår lönerevision på lärosätet – där nya löner ska börja gälla retroaktivt ifrån den 1 oktober 2023. Det finns sedan drygt ett par veckor tillbaka en överenskommelse mellan arbetsgivaren och Saco-S om lönesättningsprocessen. För doktorander och amanuenser finns dock istället den s k doktorandtrappan som löper ut vid årsskiftet 2023/2024, där ett arbete påbörjats för ett nytt avtal. När det gäller lön och lönesättning har Saco-S-föreningen med syfte att underlätta för dig som medlem uppdaterat information på hemsidan under rubriken ”LÖN”. Du når denna information via länken nedan:

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-foreningen-vid-linneuniversitetet/lon/

I oktober hölls Saco-S-föreningens årsmöte i form av ett hybridmöte. Vid årsmötet deltog Michael Svedemar, vår kontaktombudsman från SULF centralt. I anslutning till årsmötet fördes en diskussion om olika fackliga frågor. Protokollet från årsmötet tillsammans med en beskrivning av fördelning av ansvar och uppgifter inom Saco-S-föreningens styrelse finns, under rubriken ”KONTAKT” som du når via länken nedan:

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-foreningen-vid-linneuniversitetet/kontakt/

Hör gärna av dig med frågor och funderingar kring den fackliga verksamheten vid lärosätet!

MVH

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Publicerad: 2023-11-22

Senast uppdaterad: 2023-11-22

Dela sidan