Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev juni -22

Nu är läsåret 2021-2022 tillända och ifrån den lokala Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet vill vi tillönska alla våra medlemmar en riktigt skön och välförtjänt semester. Innan vi försvinner in i våra respektive ledigheter vill vi dock här ge er en kortare information om något av det arbete vi inom Saco-S-föreningen gjort under våren.

Enligt vad som framgick av Nyhetsbrevet mars -22 så har det under våren genomförts ett antal medlemsmöten riktade till medlemmar på olika avdelningar/enheter på lärosätet. De ämnen som togs upp berörde policyn om publicerat material vid lärosätet, det nya arbetstidsavtalet för TA-personal, frågan om distansarbete för TA-personal, samt frågan om löner och lönesättning. När det gäller policy om publicerat material så ser vi gärna att du som medlem hör av dig om du uppfattar att det finns oklarheter när arbetsgivaren hänvisar dig till nämnda policy. Beträffande frågan om distansarbete – har vi informerat om att det saknats riktlinjer för det på vårt lärosäte och det finns fortfarande inga riktlinjer för det. Däremot har vi nyligen fått information om att någon form av dokument äntligen är på väg att tas fram, i vilket arbetsgivaren kommer att uttrycka hur de ser på denna fråga, men att inte avser kalla det för riktlinjer eller policy. Förmodligen kommer detta dokument att börja gälla någon gång under hösten.

Vad som nu har hänt i processen om lön och lönesättning sedan mars månad är att lönesättande samtal nu har genomförts för sjätte gången för Saco-S-medlemmar på Lnu. Enligt tidplanen i den överenskommelse som finns mellan arbetsgivaren och Saco-S-föreningen ska lönesättande chef ha genomfört dessa samtal till mitten av maj månad. Flera har haft dessa samtal tidigare än så och harfått besked om ny lön, samt kanske fått den nya lönen utbetalad redan i majlönen. Merparten av våra medlemmar bör få sin nya lön utbetalad nu i juni månad. I vilket fall gäller den nya lönen retroaktivt från 22-04-01 och fram till 23-09-30. För de medlemmar som har tackat nej till arbetsgivarens förslag till ny lön har en oenighetshantering med kollektiva förhandlingar påbörjats. Formerna för den kollektiva förhandlingen skiljer sig i jämförelse med hur det har genomförts tidigare år. Den här gången har vi lyckats justera processen för kollektiv förhandling så att vi förhandlar direkt med lönesättande chefer. Något vi i Saco-S har försökt få igenom sedan några år tillbaka eftersom vi uppfattade att det tidigare har varit en mer komplicerad process. Berörda HR-partner förde då fram den enskilda chefens argument för sin lönesättning vilket innebar att vi ofta fick be HR-partnern gå tillbaka chefen med de följdfrågor vi hade. Innan vi ifrån Saco-S-föreningens sida går in i den kollektiva förhandlingen – är det viktigt att vi är informerade om de viktigaste argumenten som de medlemmar som har tackat nej till lönebudet vill föra fram, dvs. varför hen anser att lönen är felaktig. Vi har kontaktat de berörda medlemmar som vi känner till i dagsläget och har då efterfrågat deras argument som ligger till grund för oenigheten, relaterat till universitetets lönepolicy och lönekriterier för den tid som ligger till grund för 2022 års lönerevision (perioden 2021-04-01 – 22-03-31). Har du tackat nej till ny lön ber vi dig som ännu inte har hört av dig till oss att kontakta någon i Saco-S-föreningens förhandlingsdelegation för löner. Även om du inte har tackat nej till arbetsgivarens förslag till ny lön är du välkommen med funderingar eller frågor i anslutning till lön och lönesättning. Det gör du genom att kontakta någon i Saco-S-föreningens förhandlingsdelegation som består av Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se), Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se) och Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se).

Under första halvan av maj månad genomförde Saco-S-föreningen ett medlemsmöte via Zoom med omkring ett tjugotal deltagare, där Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör lyfte ett antal spörsmål under temat ”kollegialitet”. Förutom att Git redogjorde för hur former för kollegialitet har växt fram och utvecklats över tid lyfte hon kollegialitet i relation till den linjestyrning som ny tycks vara dominerande inom högre utbildning. Vi kom även bl a in på innehållet i det senaste numret av Statsvetenskaplig tidskrift (1/2022), vilket är ett temanummer om svenska lärosäten där det finns artiklar som bl a handlar om organisering, styrning och avkollegialisering av högre utbildning. Du når nämnda tidskrift via länken nedan:

https://statsvetenskapligtidskrift.org

I den senaste arbetsmiljöundersökningen på LNU framgår att arbetsbelastningen fortsatt upplevs hög bland medarbetarna, något högre bland lärare och forskare än bland övriga personalgrupper. Med utgångspunkt i det har vi i Saco-S genomfört samtal med tjänsteplanerare på flertalet fakulteterom arbetstider relaterade till det lokala arbetstidsavtalet för lärare, Retendo och tjänstgöringsplaner, under maj och juni månad. Saco-S-föreningen har intern tillsatt en arbetsgrupp kring frågan om arbetstider och lokalt arbetstidsavtal och det arbetet planerar vi att intensifiera under hösten.

Inför hösten planerar vi även att lyfta frågor om jämställda löner. I tidigare genomförda lönekartläggningar framkommer att det finns vissa skillnader i löner mellan män och kvinnor, oftast till männens fördel. Några av de motiveringar som ges till skillnader i löner, där män har högre lön än kvinnor, är att män har mer avancerade arbetsuppgifter, utökat ansvar, historiska löner eller marknadsanpassade löner. Liknande motiv kan även ges till att kvinnor har högre lön än män, men det förekommer i betydligt lägre omfattning.

Under våren har Saco-S-föreningen tillsammans med övriga fackliga organisationer även medverkat i olika chefsrekryteringar, främst genom att ha genomfört intervjuer med berörda kandidater.

Saco-S-föreningen har även vid flera tillfället under våren företrätt enskilda medlemmar i olika fackliga frågor.

Har du frågor du vill ta upp med oss eller vill du vara med och arbeta fackligt i styrelsen eller som skyddsombud - kontakta då någon av oss i styrelsen. Du hittar kontaktuppgifter via länken nedan:

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-foreningen-vid-linneuniversitetet/kontakt/

Med en önskan om en riktigt skön och avkopplande sommar!

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson – och resten av styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Under semestern kan du kontakta antingen SULF:s medlemsrådgivning (https://sulf.se/om-sulf/kontakta-oss/) eller oss genom att maila Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se) eller Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se). Vi stämmer av mailen med jämna mellanrum – dock inte dagligen.

Publicerad: 2022-06-23

Senast uppdaterad: 2022-06-23

Dela artikeln