Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev mars -20

Den omställning av undervisning och examination till digitala former som har skett påverkar på olika sätt de flesta av våra medlemmar i Saco-S-föreningen. I anslutning till det rektorsbeslut som är fattat med anledning av Coronavirussituationen påtalade vi ifrån Saco-S-föreningen att det är viktigt att arbetsgivaren är uppmärksam på arbetstagarens arbetssituation och är beredd till en dialog om möjliga lösningar. Givetvis finns det annat i samband med situationen kring Coronavirus som även det påverkar arbetssituation och arbetsmiljö. Exempelvis blir det extra viktigt att du tydligt tecknar ned mertid respektive övertid och att du håller en tät dialog med din chef så att den är överenskommen.

När det gäller arbetsmiljörelaterade frågor så fortsätter skyddsorganisationen som vanligt sin samverkan med arbetsgivaren för att upprätthålla en bra och säker arbetsmiljö. Detta görs bland annat genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete där risker och konsekvenser av beslut och åtgärder bedöms och handlingsplaner upprättas.

Beträffande arbetsrättslig information knuten till Coronaviruset hänvisar Saco-S till det kontaktförbund som finns på lärosätet, vilket för Linnéuniversitetets del är SULF. Du når nämnda information via länken nedan:

https://sulf.se/fragor-och-svar/

Saco-S hänvisar även till den information från Arbetsgivarverket – vilken du kan nå via länken nedan:

https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2020/fragor-och-svar-om-corona-viruset-i-samband-med-resor/

Det är ju givetvis också viktigt att du fortlöpande tar del av den information som delges av lärosätet – exempelvis på Medarbetare eller via mail ifrån din närmaste chef. 

MVH

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande) 

PS. Är du med i något annat medlemsförbund inom Saco-S och undrar hur de resonerar kring denna fråga kan du ju även söka information där.

Publicerad: 2020-03-31

Senast uppdaterad: 2020-05-06

Dela sidan