Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev mars -23

Under mars månad har ett antal medlemsmöten genomförts där frågor om arbetstidsavtal, tjänstgöringsplaner och Retendo varit på agendan. Några veckor dessförinnan avslutades lönerevisionen för de medlemmar som tackat nej till det förslag om ny lön som trädde i kraft från den 1 april 2022. En uppdatering av resultat från frågor med öppna svar i tidigare genomförd utvärdering av nämnda lönerevision har gjorts.

I slutet på föregående år hölls två möten riktade till teknisk och administrativ personal, vilka främst hade fokus på frågor relaterade till det lokala arbetstidsavtalet för TA-personal. (Nyhetsbrevet för december -22 ger dig mer information från dessa möten och innehåller även bildspel från dessa presentationer.) Saco-S-föreningen har nu under mars månad genomfört ett antal möten riktade till lärare och forskare vid olika fakulteter på lärosätet, vilka avslutades med ett möte som hölls på engelska. Även de nu genomförda mötena behandlade frågor som var relaterade till arbetstider, med fokus på det lokala arbetstidsavtalet för lärare, tjänstgöringsplaner och Retendo. Bildspelet som användes vid presentationerna på svenska hittar du via länken nedan:

Bildspel från presentationer främst riktade till lärare och forskare

Från mötet som var på engelska når du bilderna som låg till grund för denna presentation via länken nedan:

Bildspel från presentation på engelska främst riktad till lärare och forskare

Beträffande frågor om lön och lönesättning har Saco-S-föreningen, i syfte att förenkla för dig som medlem, uppdaterat informationen här på hemsidan under rubriken ”LÖN”. I nuvarande skede har lönesättningen för RALS 2022 avslutats även för de medlemmar som tackade nej till arbetsgivarens förslag till ni lön. Du når nämnda information via länken nedan:

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-foreningen-vid-linneuniversitetet/lon/

Nästa steg i arbetet med lön gäller att teckna en överenskommelse med arbetsgivaren angående formerna för lönesättningsprocessen för de nya löner som ska gälla ifrån 2023-10-01. Dessutom kommer vi att följa upp sådant som vi ser som utvecklingsområden i tidigare lönerevisioner. Det avtal som tecknades för RALS 2022 innehåller en bilaga (bilaga 2) med åtgärder som parterna är överens om bör/behöver utvecklas i kommande lönerevision och även en bilaga (bilaga 3) som innehåller sådant som Saco-S-föreningen anser behöver förbättras kring lönesättningen – men där arbetsgivaren inte har samma uppfattning. Du finner nämnda bilagor via länken nedan:

Protokoll nya löner 2022 (bilaga 2 och bilaga 3)

Längre fram under våren – under maj månad – planerar vi att genomföra ett medlemsmöte under temat pensioner med medverkande från SULF centralt, vilket vi återkommer med ytterligare information om.

Under våren har Saco-S-föreningen tyvärr blivit av med några medlemmar som vi inte längre får/kan företräda i fackliga frågor. Det gäller medlemmar som tidigare var med i Lärarnas Riksförbund och som nu sedan årsskiftet är med i Sveriges Lärare. I februari kom nämligen Sveriges Lärare (i stället för att gå med i Saco-S), överens med Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), där Fackförbundet ST är det största fackförbundet på den statliga sidan – om att företrädas av dem. OBSERVERA dock att de som vid årsskiftet 2022/2023 var med i både ett Saco-S-förbund och i tidigare Lärarnas Riksförbund (s k dubbelanslutnamedlemmar) dock framgent kommer att företrädas av Saco-S (såtillvida de inte kontaktar Saco-S-föreningen och uttryckligen påtalar att det vill företrädas av OFR). Tyvärr är det dock inte längre möjligt att för medlemmar i Sveriges Lärare att ansluta sig till även ett Saco-S-förbund. De som idag endast är medlemmar i Sveriges Lärare och inget Saco-S-förbund men önskar att företrädas av Saco-S framgent, behöver byta till ett fackförbund inom Saco-S. Nedan återfinns en länk till Saco-S-föreningens hemsida - där information finns under menyn ”BLI MEDLEM”.

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-foreningen-vid-linneuniversitetet/bli-medlem/

Hör gärna av dig med frågor och funderingar kring den fackliga verksamheten vid lärosätet!

MVH

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Publicerad: 2023-03-29

Senast uppdaterad: 2023-03-29

Dela sidan