Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev juni -20

Sommarhälsning - samt om löner och lönesättningsprocessen.

Läsåret 2019-2020 är slut och från den lokala Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet vill vi önska alla våra medlemmar en riktigt skön och välförtjänt semester. Men innan vi försvinner in i våra respektive ledigheter vill vi ge en kortare information om löner och lönesättningsprocess.

För fjärde gången har lönesättande samtal genomförts med i princip alla Saco-S-medlemmar på Lnu och enligt tidplanen i den överenskommelse som finns mellan arbetsgivaren och Saco-S-föreningen har den närmaste chefen till augusti månad på sig att vara klar med sin lönesättning. I september månad kommer enligt nämnda tidplan kollektiva förhandlingarna att genomföras för de medlemmar som tackar nej till arbetsgivarens förslag till ny lön.

Om du får ett förslag till ny lön som du är tveksam om du ska tacka ja till så kan du kontakta Saco-S-föreningens förhandlingsdelegation för löner. Antingen tar du kontakt med Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se), Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se) eller Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se). I det fall du tackar nej till arbetsgivarens förslag till ny lön är det extra viktigt att du tar kontakt med någon av ovanstående. Tackar du nej till arbetsgivarens förslag till ny lön så kommer din lön att fastställas i kollektiv förhandling. Innan vi ifrån Saco-S-föreningens sida går in i den kollektiva förhandlingen – är det viktigt att vi har information om de viktigaste argumenten för att du tackat nej till lönebudet, dvs. varför du anser att din lön är felaktig. Vi behöver då utifrån universitetets lönepolicy och lönekriterier ha en bra bild av ditt ansvar och din prestation för den tid som ligger till grund för 2019 års lönerevision – nämligen perioden 2018-10-01 – 2019-09-30. Nedan bifogas en länk till den överenskommelse som gäller för 2019 års lönesättningsprocess. En tidplan finns på andra sidan i det dokumentet.

Överenskommelse lönesättningsprocess 2019

Att lönesättningsprocessen har fördröjts beror främst på att föregående års lönesättning blev kraftigt försenad av skäl som vi i tidigare nyhetsbrev har beskrivit. Efter semestern kommer Saco-S-föreningen att genomföra en utvärdering av lönesättningsprocessen, vilken vi ser som ett viktigt underlag att ta med oss till arbetsgivaren inför samtal om kommande lönerevision. Vi har för avsikt att redovisa resultaten ifrån denna utvärdering till våra medlemmar under senare delen av hösten. Arbetsgivaren har under året bildat en ”löneråd” för att på så sätt mer strategiskt arbeta med lönesättning. Vi har tillsammans med arbetsgivaren påbörjat ett arbete med att ta fram en handlingsplan för att åstadkomma förbättringar i lönebildningen vid lärosätet. Löner för doktorander och timanställda brukar justeras från 1 januari varje år och förhandlingar för de nya löner som gäller från årsskiftet 2019/2020 avslutades i början av juni månad.

Har du frågor du vill ta upp med oss eller vill du vara med och jobba fackligt i styrelsen eller som skyddsombud - kontakta då någon av oss i styrelsen.

Med en önskan om en skön sommar!

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson – och resten av styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Publicerad: 2020-06-22

Senast uppdaterad: 2020-06-22

Dela sidan