Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev juni -21

Läsåret 2020-2021 närmar sig sitt slut och från den lokala Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet önskar vi alla våra medlemmar en riktigt skön och välförtjänt semester. Men innan vi försvinner in i våra respektive ledigheter vill vi ge en kortare information om något av det arbete vi inom Saco-S-föreningen gjort under våren.

Den 19 maj genomförde Saco-S-föreningen ett medlemsmöte med omkring 40 deltagande, där Michael Svedemar från SULF centralt medverkade. Mötet handlade om lönesättande samtal och deras tillämpning inom högskola och universitet – samt om arbetsvillkor och arbetsbelastning. Nedan når du bilder ifrån den presentation som gjordes.

Presentation medlemsmöte 2021-05-19

För femte gången har nu lönesättande samtal genomförts med i princip alla Saco-S-medlemmar på Lnu. Enligt tidplanen i den överenskommelse som finns mellan arbetsgivaren och Saco-S-föreningen har lönesättande chef haft till mitten av juni månad på sig att bli klar med sin lönesättning. Enligt nämnda tidplan ska en oenighetshantering påbörjas där kollektiva förhandlingar kommer att genomföras för de medlemmar som tackat nej till arbetsgivarens förslag till ny lön. I det fall du tackat nej till arbetsgivarens förslag till ny lön kommer din lön att fastställas i kollektiv förhandling. Innan vi ifrån Saco-S-föreningens sida går in i den kollektiva förhandlingen – är det viktigt att vi är informerade om de viktigaste argumenten för att du tackat nej till lönebudet, dvs. varför du anser att din lön är felaktig. Vi behöver utifrån universitetets lönepolicy och lönekriterier ha en bra bild av ditt ansvar och din prestation för den tid som ligger till grund för 2021 års lönerevision – nämligen perioden 2019-10-01 – 2021-03-31. Det är därför viktigt att du som har tackat nej till ny lön kontaktar någon i Saco-S-föreningens förhandlingsdelegation för löner, se nedan.

Om du har funderingar eller frågor i anslutning till lön och lönesättning kan du kontakta Saco-S-föreningens förhandlingsdelegation för löner. Antingen tar du kontakt med Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se), Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se) eller Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se.

Nedan bifogas en länk till den överenskommelse som gäller för 2020-2022 års lönesättningsprocess. En tidplan finns på andra sidan i det dokumentet.

Överenskommelse RALS 2020-2022

Under maj månad har Saco-S-föreningens förhandlingsdelegation för löner, haft möten med dekanerna på Lnu för att ge vår bild av den partsgemensamma överenskommelsen och vad vi anser vara centralt att beakta vid kommande lönerevisioner. Vi framhöll att Lnu-medarbetares löner – i synnerhet lektorers och adjunkters – ligger mycket lågt i förhållande till landets övriga lärosäten och att det bör justeras. Vi visade också resultat av den fördjupade lönekartläggningen inom Lnu, som vi har sammanställt under våren 2021 tillsammans med arbetsgivaren. I kartläggningen framkommer att det finns skillnader i löner mellan män och kvinnor, oftast till männens fördel. Några av de motiveringar som ges till skillnader i löner där män har högre lön än kvinnor är att män har mer avancerade arbetsuppgifter, utökat ansvar, historiska löner eller marknadsanpassade löner. Liknande motiv kan även ges till att kvinnor har högre lön än män, men det förekommer i betydligt lägre omfattning.

Löner för doktorander och amanuenser justeras vanligen från 1 januari varje år och förhandlingar för de nya löner som gäller från årsskiftet 2020/2021 pågår och kan i bästa fall avslutas under juni månad. Även löner för timanställd TA-personal håller på att ses över, liksom OB-tillägg för lärare.

Under senare del av våren har Saco-S-föreningen tillsammans med övriga fackliga organisationer deltagit i prefektrekryteringen och genomfört intervjuer med idag befintliga prefekter som tillträder en ny prefektperiod vid årsskiftet och några av dem som för första gången kandiderar till ett prefektuppdrag.

När det gäller arbetstidsavtalet för TA-personal har det inte förändrats sedan 2013. En del formuleringar i avtalet är felaktiga – eller åtminstone inte aktuella längre och det finns även några frågor som vi som facklig organisation önskar diskutera i relation till nämnda avtal. Det gäller bl a frågor om tid för kompetensutveckling, flexibilitet inte enbart i tid utan även i rum (vilka möjligheter det kan finnas för att arbeta hemma – med tanke på post-pandemi börjar frågor om det nya normala lyftas), hur praxis gällande uppföljning av arbetstid ser ut (där vi uppfattar att den skiljer sig åt i olika delar av verksamheten), hur tillämpningen av befintligt avtal fungerar när det gäller deltidsarbete. Tidigare har det vid lärosätet funnits tid för friskvård och det vore enligt vår uppfattning önskvärt att tillföra skrivningar om detta i ett reviderat arbetstidsavtal för TA-personal. 

Har du frågor du vill ta upp med oss eller vill du vara med och arbeta fackligt i styrelsen eller som skyddsombud - kontakta då någon av oss i styrelsen. Du hittar kontaktuppgifter via länken nedan:

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-foreningen-vid-linneuniversitetet/kontakt/

Med en önskan om en riktigt skön och avkopplande sommar!

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson – och resten av styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Under semestern kan du kontakta antingen SULF:s medlemsrådgivning (https://sulf.se/om-sulf/kontakta-oss/) eller oss genom att maila Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se) eller Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se), vilka stämmer av mailen med jämna mellanrum – dock inte dagligen.

Publicerad: 2021-06-23

Senast uppdaterad: 2021-06-23

Dela sidan