Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev mars -22

I början av året så har den av rektor beslutade policyn om publicerat material vid lärosätet varit på tapeten, liksom frågan om distansarbete för teknisk och administrativ personal. Framför oss har vi dessutom en lönerevision – där nya löner ska börja gälla (retroaktivt) ifrån den 1 april.

Saco-S-föreningen har under februari månad haft ett antal möten riktade till medlemmar vid olika avdelningar/enheter på lärosätet – som avslutades med ett möte i mars som hölls på engelska. De inledande mötena riktade sig främst till lärare och forskare där den av rektor beslutade policyn om material publicerat vid lärosätet diskuterades, liksom frågan om löner och lönesättning. Följande två möten riktade sig främst till teknisk och administrativ personal. De frågor som där behandlades var dels det nya arbetstidsavtalet för TA-personal och frågan om distansarbete, dels frågan om löner och lönesättning. Bildspelen som användes vid presentationerna hittar du via länkarna nedan:

Bildspel från presentation främst riktad till lärare och forskare

Bildspel från presentation främst riktad till TA-personal

Mötet som var på engelska berörde samtliga av de frågorna som nämns ovan. Du når bilderna som låg till grund för denna presentation via länken nedan:

Bildspel från presentation på engelska

När det gäller frågan om lön och lönesättning har Saco-S-föreningen, i syfte att förenkla för dig som medlem, sammanställt aktuell information här på hemsidan under rubriken ”LÖN”. Du når nämnda information via länken nedan:

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-foreningen-vid-linneuniversitetet/lon/

Tidigare under våren har vi tillsammans med SULF centralt skrivit ett debattinlägg i Barometern – vilket rektor replikerade på varefter vi från den fackliga sidan skrev en kortare slutreplik. Du når denna diskussion via länken nedan:

https://sulf.se/sulf-i-medierna/debatt-linneuniversitetet-kor-over-lararna/

I den senaste arbetsmiljöundersökningen som har genomförts vid lärosätet kan vi se att arbetsbelastningen fortsatt är hög på lärosätet. Sammantaget tycks arbetsbelastningen vara något högre för lärare och forskare än för tekniskt administrativ personal, men det finns tydliga variationer mellan olika enheter. Inom Saco-S-föreningens styrelse har vi tillsatt en arbetsgrupp som ska ta sig an frågor om arbetstider som ska inkludera det lokala arbetstidsavtalet för lärare, Retendo och tjänstgöringsplaner. Vi tar tacksamt emot tankar och idéer inför det arbetet.

Längre fram under våren planerar vi att genomföra ett medlemsmöte med temat ”kollegialitet” – vi återkommer med ytterligare information om det.

Hör gärna av dig med frågor och funderingar kring den fackliga verksamheten vid lärosätet!

MVH

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

 

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Publicerad: 2022-03-04

Senast uppdaterad: 2022-03-04

Dela sidan