Hoppa till huvudinnehåll

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet, samt dess valberedning. Dessutom framgår vilket ansvar som olika ledamöter har inom styrelsen, men även ledamöters uppdrag i olika organ inom lärosätet.

Saco-S-föreningens styrelse vid Linnéuniversitetet 2023-2024 - ledamöter

Ordförande: Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Vice ordförande: Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för didaktik och lärares praktik - Kalmar

Sekreterare: Nina Andersson Junkka (nina.andersson-junkka@lnu.se) - biomedicinsk analytiker vid fakultetskansliet för hälso- och livsvetenskap - Kalmar

Stefan Lindkvist Gómez (stefan.lindkvist@lnu.se) - internationaliseringsrådgivare vid avdelningen för externa relationer - Växjö

Magnus Mårtensson (magnus.martensson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för socialt arbete - Växjö

Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Eva Pohl (eva.pohl@lnu.se) - lärare vid Institutionen för biologi och miljö - Växjö

Sofie Tornhill (sofie.tornhill@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Saco-S-föreningens styrelse vid Linnéuniversitetet 2023-2024 - ersättare

Anders Nordborg (anders.nordborg@lnu.se) - lärare vid Institutionen för matematik - Kalmar

Valberedning för Saco-S-föreningen vid Linneuniversitetet

Sammankallande: Dino Viscovi (dino.viscovi@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Maria Bergström (maria.bergstrom@lnu.se) - lärare vid Institutionen för kemi och biomedicin - Kalmar

Constanta Olteanu (constanta.olteanu@lnu.se) - lärare vid Institutionen för matematik - Kalmar

Petra Wereén (petra.wereen@lnu.se) - ekonom vid fakultetskansliet för samhällsvetenskap - Växjö

Saco-S representanter i olika organ på lärosätet

Universitetsstyrelsen: Jan Andersson (ordinarie) och Gunilla Gunnarsson (ersättare)

Revisionsutskottet: Jan Andersson

Personalansvarsnämnden: Jan Andersson (ordinarie) och Gunilla Gunnarsson (ersättare)

Huvudskyddsombud: Magnus Mårtensson

Arbetsmiljökommittén: Jan Andersson (ordinarie) och Eva Pohl (ersättare)

Grupp för hantering av omställningsmedel: Sofie Tornhill (ordinarie) och Jan Andersson (ersättare)

Arbete med löneförhandlingar: Jan Andersson, Gunilla Gunnarsson och Karina Petersson

MBL-förhandlingar: Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson, samt andra ledamöter vid behov

Fakultetssamverkan FKH: Gunilla Gunnarsson och Stefan Lindkvist Gómez

Fakultetssamverkan FTK: Jan Andersson och Anders Nordborg

Fakultetssamverkan FHL: Eva Pohl och Nina Andersson Junkka

Fakultetssamverkan FSV: Sofie Tornhill och Magnus Mårtensson

Fakultetssamverkan FEH: Jan Andersson 

Fakultetssamverkan NLU: Stefan Lindkvist Gómez och Karina Petersson

Doktorandrepresentanter: Eva Pohl och Karina Petersson

Protokoll från Saco-S-föreningen årsmöte 231004

Via länken nedan når du protokollet från Saco-S-föreningens senaste årsmöte den 4 oktober 2023:

Årsmötesprotokoll med Saco-S-föreningen 231004

Saco-S - centralt

Vårt fackliga kontaktförbund vid Linnéuniversitet är Sveriges universitetslärare och forskare (SULF). Har du som medlem i ett Saco-förbund akut behov av att kontakta för fackligt stöd utanför Linnéuniversitet kan du kontakta SULFs jour.

SULF:s kansli
Adress Ferkens Gränd 4, 111 30 Stockholm,

Kansli: tel. växel: 08-505 836 00, e-post: kansli@sulf.se

Publicerad: 2020-05-05

Senast uppdaterad: 2023-11-22

Dela sidan