Hoppa till huvudinnehåll

Lagar & avtal

På arbetsmarknaden finns det dels ett antal lagar och förordningar som på olika sätt reglerar villkoren för arbetstagare, dels tecknar Saco-S avtal på central nivå med Arbetsgivarverket gällande samtliga statligt anställda. Dessutom tecknas på lokal nivå ett antal avtal mellan lärosätet och den lokala Saco-S-föreningen.

Lagar och förordningar

Inom universitet och högskolor finns det ett stort antal lagar och förordningar att förhålla sig till, samt även några kollektivavtal. På SULFs hemsida (vårt kontaktförbund) finns dessa samlade. Du når dem via länken nedan:

Lagar, förordningar och avtal som är relevanta inom högskolan

Centrala avtal

På central nivå tecknar Saco-S avtal med Arbetsgivarverket. Det är grundläggande kollektivavtal om exempelvis pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet. Via länken nedan når du dessa avtal på Saco-S hemsida:

Avtal som är tecknade av Saco-S centralt

Lokala avtal

Via internwebben Medarbetare som du som arbetstagare har tillgång till går det att nå olika lokala avtal på lärosätet. Du når nämnda avtal via länken nedan:

https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/styrdokument/

En hänvisning till vissa av dessa finns under rubriken LÖN här på Saco-S-föreningen hemsida. I övrigt återfinns de vanligast använda lokala avtalen även nedan:

Lokalt kollektivavtal om arbetstid för lärare vid Linnéuniversitetet

Lokalt arbetstidsavtal för teknisk och administrativ personal vid Linnéuniversitetet                     

Lokalt kollektivavtal om omställningsmedel vid Linnéuniversitetet

Publicerad: 2022-04-01

Senast uppdaterad: 2022-04-01

Dela sidan