Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte 2024-03-14

Datum: 2024-03-14

Tid: 12:15 – 13:00 för årsmötet, ca 13:00-13:30 tid för ev. frågor

Plats: Stadshuset C-salen, anmäl dig i receptionen

Dagordning

1.      Mötets öppnande

2.      Dagordningens godkännande

3.      Val av mötesordförande

4.      Val av mötessekreterare

5.      Val av justerare

6.      Frågan om mötet är behörigen utlyst

7.      Styrelsens verksamhetsberättelse

8.      Val av styrelse

9.      Val av valberedning

10.  Övriga frågor

11.  Mötet avslutas

Förslag till styrelse

Styrelsen väljer vice ordförande och sekreterare på ett års basis och informerar medlemmarna via e-post.

Ordförande, ett år

Omval: Susan Lehtinen (Sveriges ingenjörer)

Ledamöter, ett år

Tobias Ossmark, omval

Tove Forsberg, omval

Li-Martina Nilsson, omval

Oliver Teichert, omval

Publicerad: 2024-03-04

Senast uppdaterad: 2024-03-04

Dela sidan