Hoppa till huvudinnehåll

Uppsägning och uppföljning

6 § Uppsägning

Detta avtal gäller från 2024-01-01 och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Uppsägningen skall vara skriftlig. 

7 § Uppföljning

Uppföljning av avtalet sker 12 månader efter att avtalet börjat gälla och därefter löpande dialog varje år i Central samverkansgrupp.

 

 

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2023-08-01

Dela sidan