Hoppa till huvudinnehåll

Adjungerad ledamot

Om det är en särskild fråga som du skulle vilja driva kan du bli en adjungerad styrelseledamot. Det betyder att du tillfälligt deltar i styrelsens arbete.

Att adjungera betyder att välja in en person som tillfälligt får delta i styrelsens arbete, till exempel delta på ett styrelsemöte. En adjungerad styrelsemedlem har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Adjungeringen kan gälla ett möte, eller en del av ett möte. Beslut om adjungering tas av styrelsen.

Det går också adjungera in en medlem i styrelsen under en viss period och låta personen utföra förtroendeuppdrag för föreningens räkning. Det kan vara aktuellt när föreningen behöver en särskild kompetens, expertis eller stöd inom en fråga eller område, såsom lönerevision eller medlemskommunikation. Arbetsgivaren ska informeras om uppdrag och mandat för att den adjungerade ska omfattas av Förtroendemannalagen (FML).

Kontakta ordförande om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet som adjungerad styrelseledamot. 

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2023-08-01

Dela artikeln