Hoppa till huvudinnehåll

Samverkansavtalet, med förklaringar

Under rubrikerna till vänster kan du läsa samverkansavtalet som är tecknat mellan Nyköpings kommun och de fackliga parterna, tillsammans med de gemensamt överenskomna tillämpningsanvisningarna. Texten är hämtad direkt från avtalet. I rutan "Det vill säga..." har vi i styrelsen försökt förklara vad det som står i avtalet faktiskt betyder.

Syftet med samverkansavtalet är att ge förutsättningar till en tidig och aktiv dialog kring bland annat verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. I avtalet finns regler om till exempel medarbetarsamtal, arbetsplatsträff (APT) och vilka frågor som ska diskuteras med fackliga parter innan beslut fattas.

Samverkansavtalet och de tillhörande tillämpningsanvisningarna är juridiskt bindande och du hittar de gällande dokumenten i sin helhet på kommunens intranät. 

Om du upplever att samverkansavtalet eller tillämpningsanvisningarna inte efterlevs på din arbetsplats vill vi att du informerar oss om det, så att vi kan begära att det åtgärdas.

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2023-08-01

Dela artikeln