Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsbrev, december 2023

Hej!

Nu har vi haft vår förening i ungefär ett halvår, och styrelsearbetet är i full gång. Vi har utbildat oss i styrelsearbete och medbestämmandelagen, och förutom att vara med på samverkan så har vi till exempel tillsammans med andra fackförbund i Nyköping skrivit ett öppet brev till kommunledningen gällande ett ställningstagande om den så kallade ”angiverilagen” och deltagit i arbetet med ett nytt samverkansavtal.

Vi har också lyft frågor så som höjning av sjukvårdsersättningen, hur arbetsgivaren jobbar med mångfald och om ökat medbestämmande i budgetprocessen och i politiska beslut som påverkar arbetsförhållandena.

Du hittar protokoll från samverkan på IN (se länkarna längst ner i brevet). Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du vill att vi ska ta upp eller om det finns något i protokollen som du vill veta mer om.

Nytt samverkansavtal

Under året har det pågått ett gemensamt arbete mellan Nyköpings kommun som arbetsgivare och de fackliga parterna med att skriva ett nytt samverkansavtal och tillämpningsanvisningar till detta.

Avtalet börjar gälla den 1 januari 2024 och i vår mening är de viktigaste delarna att alla ska ha möjlighet att föra en löpande dialog med sin chef, att arbetsplatsträffar (APT) sker minst åtta gånger om året och att de frågor som ska förhandlas enligt medbestämmandelagen (MBL) faktiskt tas upp vid ett samverkanstillfälle. Vidare är det viktigt att alla upplever att man har rätt att lyfta saker till ett APT (och samverkan), så att det inte bara är ett informationsmöte utan ett tillfälle för dialog om arbetsplatsens arbetsmiljö, förutsättningar och utveckling.

Med anledning av detta kommer enkäten som vi utför i slutet av lönerevisionen (april) vara något utökad, för att följa upp hur avtalet efterlevs. Det finns utbildningsmaterial som ska lyftas på varje verksamhets APT och ni får gärna kontakta oss om ni skulle ha några frågor om samverkan, APT eller medarbetarsamtal.

Svara på den centrala löneenkäten

Saco har skickat ut en löneenkät till alla medlemmar, och den kan besvaras till den sista januari. Enkäten bildar en del av det underlag vi fackliga har för att jämföra lönerna med hur det ser ut i andra kommuner i landet. Det är därför jätteviktigt att så många som möjligt svarar.

De tre viktigaste argumenten för att svara på enkäten
  • Hög svarsfrekvens ger bättre möjlighet till att bryta ner statistiken på mindre grupper 
  • Hög svarsfrekvens ger bättre tillförlitlighet 
  • Hög svarsfrekvens ger lokalföreningen ett bra jämförelsetal med relativa löneläget i landet och i liknande kommuner

 

Vänliga hälsningar och god jul,

Styrelsen

Publicerad: 2024-02-28

Senast uppdaterad: 2024-02-28

Dela sidan