Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsbrev, februari 2024

Hej!

Hoppas att du har haft en fin jul- och nyårsledighet och att året börjat bra, här kommer lite viktig information från facket. Denna gång med fokus på lönerevisionen.

Som ni kanske vet så håller man från centralt håll på och omförhandlar huvudöverenskommelserna mellan facken och SKR, däribland det avtal som vi omfattas av. Till skillnad från vissa av de andra överenskommelserna så gäller dock vårt avtal tillsvidare. Vidare är vårt avtal sifferlöst och har en betoning på att lönesättningen ska vara individuell – det vill säga att din lön inte påverkas av något annat än din prestation utifrån lönekriterierna.

Med anledning av avtalsrörelsen så kommer lönesamtalen att ske först efter att de nya avtalen är tecknade, förhoppningsvis före sommaren. Den nya lönen betalas ut retroaktivt från april.

Ett samtal i stället för två

Tidigare år har lönerevisionen gått till så att man som medarbetare har två samtal – ett inledande samtal för att diskutera prestation, och ett uppföljande samtal där man får veta sin nya lön.

Under lönerevisionen 2024 kommer det bara vara ett samtal, det vill säga att man diskuterar prestationen och får besked om sin nya lön vid ett och samma tillfälle. Syftet med det är att skapa en tydligare koppling mellan prestation och lön.

Det ska alltså inte vara så att chefen har bestämt sig för din nya lön innan lönesamtalet sker, utan det som kommer fram under samtalet ska kunna påverka ökningen.

Vi kommer att följa upp hur det har funkat när vi har fått resultatet från lönerevisionen.

Kom ihåg!
  • Var väl förberedd till ditt lönesamtal, fundera på hur din arbetsinsats har sett ut under det senaste året och jämför med lönekriterierna och det som sades vid ditt medarbetarsamtal. Om du behöver hjälp kan du kontakta oss för ett förberedande samtal eller kontakta ditt centrala fackförbund för stöd.
  • När lönerna är satta får vi i styrelsen en lista med information om allas nya löner och då kan vi också se om det är någon som ligger fel eller har fått ett orimligt lågt lönepåslag. Om vi upptäcker något sådant kontaktar vi dig eller din lönesättande chef för en förklaring.
  • Om du inte är nöjd med hur lönesamtalet gick har du rätt att ha ett till samtal med din lönesättande chef. Vid det samtalet har du även rätt att få förstärkning av en facklig representant.

Årsmöte 14 mars

Vi kommer att hålla årsmöte den 14 mars över lunchtid (ca 1 timme) och då samtidigt bjuda på en smörgås för de som deltar på plats.

Det kommer även att finnas möjlighet att delta digitalt för den som det passar bättre för.

Vi kommer att skicka ut en kallelse till årsmötet lite närmare i tiden, men lägg in en save-the-date redan idag! Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen om du är intresserad av att engagera dig i föreningen.

Nytt flextidsavtal

HR har påbörjat ett arbete med att förnya flextidsavtalet och vi kommer att vara delaktiga i arbetet. Bland annat kommer vi att titta på tidsspannet (att man idag kan ha från -40 timmar till +40 timmar), vilka som ska omfattas av avtalet och om det ska finnas avtalade brytpunkter för flexen.

Från AkademikerAlliansens håll kommer vi att betona vikten av att flextidssaldot hos enskilda medarbetare följs upp regelbundet. Det är svårt att ”jobba ikapp” -40 timmar, och om man har +40 timmar kan det vara en indikation på att man använder flextid i stället för övertid.

Hör gärna av dig till oss om det är något särskilt du vill att vi ska ha med oss i förhandlingen om det nya flextidsavtalet.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerad: 2024-02-28

Senast uppdaterad: 2024-02-28

Dela sidan