Hoppa till huvudinnehåll

Kollektivavtal

Här hittar du en förteckning på gällande kollektivavtal och information om var du kan läsa dem. Om du har frågor om något av avtalen är du välkommen att kontakta oss.

Lokala kollektivavtal

I Nyköpings kommun gäller följande kollektivavtal. 

 • Avtal om samverkan och arbetsmiljö (samverkansavtalet)
 • Avtal om flexibel arbetstid (flextidsavtal)
 • Avtal om semesterväxling
 • Avtal om måltidsuppehåll (DSO)

Centralt tecknade kollektivavtal

Du hittar alla centralt tecknade avtal på AkademikerAlliansens hemsida: Avtal - Saco

Huvudavtal

Huvudavtalen reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren, facket och arbetstagare på en övergripande nivå. Här finns bestämmelser om till exempel hur MBL-förhandlingar ska genomföras, hur rättstvister ska hanteras, allmänna villkor för löner och arbetstider, samt bestämmelser om hur och när stridsåtgärder får genomföras (med det menas till exempel strejk).

 • Kommunala huvudavtalet, KHA 94
 • Huvudöverenskommelse inkl. löneavtal, HÖK T
 • Allmänna bestämmelser, AB
 • Avtal om korrigering av preliminär lön mm.

Arbetsmiljö och samverkan

Detta är det centrala samverkansavtalet, vilket ligger till grund för det lokala samverkansavtalet. Samverkan är ett förhållningssätt och en strategi där vi för samman den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen (MBL) och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen (AML).

 • Avtal om samverkan och arbetsmiljö, SAM 17
 • Avsiktsförlklaring för friska arbetsplatser

Omställning

Syftet med kompetens- och omställningsvtalet är att möta arbetsgivarens, sektorns och arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov genom insatser som främjar livslångt lärande och stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. 

 • Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR

Arbetsmarknadsavtal

Arbetsmarknadsavtalen är lönekollektivavtal och avtal om allmänna anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelsen (HÖK). Här finns bestämmelser som gäller för personer som har särskilda anställningsformer.

 • Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL 16
 • Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA
 • Studentmedarbetareavtal
 • Tekniksprånget

Avtal som gäller vid kris-, krigs- och beredskapstillstånd

I dessa avtal finns bestämmelser som gäller särskilt vid kris, krig och andra beredskapstillstånd. Avtalen reglerar till exempel arbetstid, lön och ersättningar, arbetsskydlighet och hur man ska hantera semester.

 • Krislägesavtal
 • Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd (KB-avtalet)
Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2023-08-01

Dela sidan