Hoppa till huvudinnehåll

Konstituerande årsmöte 2023-06-16

Konstituerande årsmöte för föreningen hölls den 16 juni 2023.

Dagordning

 • Mötet öppnas och godkännande av dagordningen
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare
 • Vad är en AkademikerAlliansförening och varför vill vi bilda en sådan? Information om vilka förbund som tecknat samarbetsavtal och på vilka delar.
 • Beslut om att bilda en AkademikerAlliansförening i Nyköpings kommun
 • Beslut om att anta stadgar för AkademikerAlliansföreningen i Nyköpings kommun
 • Val av ordförande för föreningen
 • Val av vice ordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av andra ledamöter
 • Val av valberedning (sammankallande till nästa årsmöte)
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Protokoll

Protokoll

 

Publicerad: 2024-03-04

Senast uppdaterad: 2024-03-04

Dela sidan