Hoppa till huvudinnehåll

Protokoll från årsmötet 2024-03-14

Datum: 2024-03-14, start 12:15

Plats: Stadshuset, C-salen, eller via Teams

Närvarande på plats: 5 röstberättigade personer (maskat av integritetsskäl)

Närvarande via Teams: 3 röstberättigade personer (maskat av integritetsskäl)

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Dagordningens godkännande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justerare
 6. Frågan om mötet är behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Val av styrelse
 9. Val av valberedning
 10. Övriga frågor
 11. Mötet avslutas

Anteckningar från mötet:

 1. Mötets öppnande

Susan Lehtinen förklarade mötet öppnat.

 1. Dagordningens godkännande

Mötet godkände dagordningen.

 1. Val av mötesordförande

Förslag på mötesordförande: Susan Lehtinen. Årsmötet valde Susan till mötesordförande.

 1. Val av mötessekreterare

Förslag på mötessekreterare: Tove Forsberg. Årsmötet valde Tove till mötessekreterare.

 1. Val av justerare

Förslag på justerare: Björn-Emil Tunebäck. Årsmötet valde Björn-Emil till justerare.

 1. Frågan om mötet är behörigen utlyst

Kallelse skickades via epost till samtliga medlemmar 2024-02-29. Detta var två veckor innan mötet skulle hållas.

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen har publicerats på AkademikerAlliansens hemsida innan årsmötet. Susan presenterade årets verksamhet.

Länk till verksamhetsberättelsen:

https://www.saco.se/fortroendevald/lokalt-fackligt-arbete/lokala-akademikerforeningar/kommun-region/akademikeralliansen-nykopings-kommun/Handlingar/arsmote/arsmote-2024-03-14/verksamhetsberattelse/

 1. Val av styrelse

Förslag till styrelse är att Susan Lehtinen (Sveriges ingenjörer) väljs om för ett år som ordförande.

Förslag till ordinarie ledamöter i styrelsen, ett år:

Tove Forsberg (Naturvetarna, omval)

Tobias Ossmark (Sveriges arkitekter, omval)

Li-Martina Nilsson (Sveriges arbetsterapeuter, omval)

Oliver Teichert (Sveriges ingenjörer, omval)

Per Skyllberg (Naturvetarna, nyval)

Alva Bergström (Sveriges arbetsterapeuter) ställer inte upp för omval. 

Styrelsen väljer vice ordförande och sekreterare inom styrelsen för det kommande året, och informerar medlemmarna via e-post. Under 2023 har Tobias Ossmark varit vice ordförande och Tove Forsberg sekreterare.

Årsmötet valde samtliga föreslagna styrelseledamöter.

 1. Val av valberedning

Inget förslag till valberedning är förberett innan årsmötet. Förslag vid sittande årsmöte: Styrelsen agerar valberedning under det kommande året. Detta godtas av årsmötet.

 1. Övriga frågor

Inga frågor har inkommit till styrelsen innan årsmötet.

Tobias Ossmark som tillhör Sveriges arkitekter lyfter frågan om det finns fler fackföreningar som har kvar ”sin” fackklubb för att kunna diskutera frågor som främst rör arkitekter, och även kunna utvärdera samarbetet inom AkademikerAlliansen. Naturvetarna har löst upp sin förening. Sveriges ingenjörer har inte haft någon regelrätt förening, utan endast förtroendevalda via centrala förbundet. Sveriges arbetsterapeuter har haft en liknande konstruktion.

Under 2023 har inga kallelser till samverkan för KLK kommit till AkademikerAlliansen. Vi har ifrågasatt detta och hoppas få kallelse inför 2024.

 1. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Publicerad: 2024-03-15

Senast uppdaterad: 2024-03-15

Dela sidan