Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör skyddsombudet?

Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka arbetsmiljön både när det gäller trivsel och fysiska risker och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Vad gör skyddsombudet?

Det viktigaste uppdraget ett skyddsombud har är att bidra till ett bra samtalsklimat mellan arbetsgivare och arbetstagare, så att arbetsmiljöfrågorna kan få en framträdande plats.

Uppdraget kan omfatta:

  • Deltagande vid skyddsronder och riskanalyser och framtagning av handlingsplaner, samt uppföljning av dessa.
  • Uppföljning av hur riskobservationer, tillbud och arbetsplatsolyckor- och sjukdomar hanteras.
  • Bevakning av att arbetsgivaren efterlever beslutade arbetsmiljörutiner och gällande lagstiftning.

Skyddsombudets rättigheter

Skyddsombud har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget med bibehållen lön. Skyddsombud ska få möjlighet att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och har rätt att vara med när man ändrar om eller planerar nya lokaler. 

Vill du bli skyddsombud?

Skyddsombud väljs vid föreningens årsmöte för ett till tre år i taget. Du kan kontakta ett av våra skyddsombud för att få veta mer om uppdraget och därefter informera valberedningen om att du är intresserad av att väljas till skyddsombud vid nästa årsmöte.

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2023-08-02

Dela sidan