Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gäller för perioden 16 juni 2023 till mars 2024.

Medlemmar

Föreningen har ca 120 medlemmar fördelade på kommunens alla divisioner och från alla medlemsförbund.

Vid föreningens bildande i juni 2023 gick följande förbund med i föreningen: SRAT, Sveriges Arkitekter, Sveriges Arbetsterapeuter, Akavia, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.

I december 2023 gick också DIK med i föreningen.

Styrelsens sammansättning

  • Susan Lehtinen, ordförande
  • Tobias Ossmark, vice ordförande
  • Tove Forsberg, sekreterare
  • Alva Bergström, ordinarie ledamot
  • Li-Martina Nilsson, ordinarie ledamot
  • Oliver Teichert, ordinarie ledamot

Beskrivning av verksamheten 2023-2024

Styrelsens samarbete och fördelning av arbetet

Styrelsen har haft fyra styrelsemöten under perioden augusti 2023 - januari 2024. Däremellan har vi diskuterat med varandra och stämt av i olika frågor via Teams. Vi har fördelat arbetet på följande sätt:

Susan har deltagit vid samverkan på SHB och centralt, och har ansvarat för att bygga upp webben och för medlemsbreven.

Tobias har deltagit vid samverkan på SHB och viss del centralt.

Tove och Oliver har deltagit vid samverkan på TEK. Tove har haft kontakt med medlemmar och bevakar föreningens e-post.

Alva och Li-Martina har deltagit vid samverkan på DSO.

Styrelsen har också haft ett utbildningstillfälle med ombudsmannen Olivia König från Sveriges Ingenjörer, och ordförande har varit på en utbildning om fackligt ledarskap.

Lönekartläggning och lönerevision

Vi har deltagit vid genomgångar av lönekartläggningen och fått information om lönerevisionen på central samverkan. Vi har granskat arbetsgivarens förslag att bara genomföra ett lönesamtal - i stället för att ha ett lönesamtal och därefter också ett lönesättande samtal, och godtagit att försöka med det under 2024. 

Kommunikation med medlemmar

Styrelsen har skickat tre medlemsbrev under perioden augusti 2023 - februari 2024.

Samverkan med andra fack

Styrelsen har haft en dialog med de andra facken på kommunen, och också skrivit under ett gemensamt öppet brev till kommunens ledning gällande den föreslagna angiverilagen.

 

Publicerad: 2024-03-04

Senast uppdaterad: 2024-03-04

Dela artikeln