Välkommen till oss!

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda medlemmar inom Saco. Här vid LiU organiserar vi oss i Saco-S-rådet och företräder fler än 2000 LiU-anställda.

Här hittar du bl.a. info om vår verksamhet och vilka som företräder dig.

Du är alltid välkommen att kontakta oss via e-post till saco@liu.se.

Kalendarium Visa hela kalendern

TORSDAG 8 NOVEMBER