Hoppa till huvudinnehåll

Nytt LSG-ombud på UF

Saco-S har utsett nytt LSG-ombud

Saco har utsett Helena Iacobaeus till nytt LSG-ombud påUF. Hon ersätter Åsa Borg och kommer vara ordinarie Saco-ledamot ihop med Therese Winder.

På varje institution/motsv. på LiU finns en lokal samverkansgrupp (brukar förkortas LSG). Gruppen är ett viktigt forum där vi från fackligt håll kan diskutera och samverka med arbetsgivaren och också lyfta frågor som är aktuella och angelägna för oss som är Sacomedlemmar, exempelvis arbetsmiljö, löner, arbetstid och villkor i anställningen.

LSG består av ledningen för institutionen eller enheten, fackliga förtroendevalda och arbetsmiljöombud. Gruppen har möten några gånger per termin, och tar upp frågor som rör institutionens verksamhet och organisation. Saco-representanterna i de lokala samverkansgrupperna utses av Saco-S-rådets styrelse vid LiU.

Publicerad: 2019-01-22

Senast uppdaterad: 2019-01-22

Dela sidan