Hoppa till huvudinnehåll

Chefsmedlem

Många akademiker vid LiU är chefer eller kommer att bli chef någon gång under sin karriär. Saco-S vill bidra till att chefen utvecklas och stärks i sin chefsroll samt påverka chefens förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Bra villkor för chefer är en förutsättning för verksamheten och för goda villkor för medarbetarna.

Saco-S-rådet vid LiU verkar för att

  • Chefer ska ha en god introduktion till uppdraget och erbjudas chefsutbildning.
  • Chefer ska få och ha goda kunskaper om gällande lagar, avtal, regler och policys.
  • Chefer ska ha ett tydligt uppdrag och ett väl fungerande stöd.
  • Chefer ska ha ett tydligt mandat där ansvar och befogenheter överensstämmer.
  • Chefer självklart ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Chefer bör ha ett rimligt antal medarbetare med tanke på lönesättning, medarbetarsamtal etc.
  • Det ska vara möjligt för chefer att fortsätta att vara direkt delaktiga i universitetets kärnverksamhet.
  • Det ska löna sig att vara chef och det ska vara meriterande att gå mellan kärnverksamhet och chefskap.
  • Chefskapet ska kunna utövas på ett sådant sätt att en återgång till kärnverksamheten inte försvåras.
  • Det ska finnas tydliga rutiner vid chefens semester och annan frånvaro.

Länkar till centrala Sacosidor med mer information för chefsmedlemmar:

Publicerad: 2017-04-12

Senast uppdaterad: 2022-02-07

Dela sidan