Hoppa till huvudinnehåll

Saco och Saco-S i Sverige

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att utbildning ska löna sig. Du som är Sacomedlem och anställd vid Linköpings universitet tillhör Saco-S. Det är vi på Saco-S rådet som representerar dig på din arbetsplats.

Saco består av 21 självständiga fackförbund. Tillsammans är vi över 940 000 medlemmar. 

Saco-S förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Vi är övertygade om att vi blir starkare tillsammans. Därför har vi bildat Saco-S för att bättre kunna ta tillvara våra medlemmars intressen. Saco-S är en sammanslutning av 18 Saco-förbund.

Tillsammans företräder vi närmre 91 000 akademiker. Vi förhandlar med Arbetsgivarverket och tecknar kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet. Avtalen gäller för alla statligt anställda akademiker.

Du som är med i något av Saco-S medlemsförbund och jobbar inom staten omfattas av Saco-S förhandlingsverksamhet. Mer formellt brukar Saco-S betecknas som en förhandlingsorganisation. S:et i Saco-S står för staten.

SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) är det förbund inom Saco som organiserar flest medlemmar på Linköpings universitet. SULF är därför kontaktförbundet vid Linköpings universitet. Du kan läsa mer om kontaktförbundets roll och uppgifter här.

Publicerad: 2015-10-07

Senast uppdaterad: 2023-01-24

Dela sidan