Hoppa till huvudinnehåll

Avtal om lokala omställningsmedel tecknat vid LiU

Saco-S, OFR, SEKO och LiU har den 25 januari knutit ett avtal om lokala omställningsmedel.

Enligt motsvarande centrala avtalet avsätter arbetsgivaren 0,3 % av lönesumman för aktivt omställningsarbete som även inbegriper skapandet av goda förutsättningar till ett längre yrkesliv. Hitintills har vi på LiU använt alla omställningsmedel för att medfinansiera arbetsgivarens åtaganden inom delpensionsavtalet som är ju också ett sätt att förstärka omställning och ge förutsättningar till ett längre yrkesliv. From 1 januari 2016 tänker vi använda dessa medel även för andra typer av omställningsinsatser (karriärvägledning och coachstöd) för att underlätta för anställda att hitta en ny anställning utanför LiU. Dessutom kommer vi nu att ha ett direkt inflytande över hur pengarna spenderas. Vi vill samtidigt betona att det nya avtalet inte innebär att möjligheten till att få delpension försämras.

Läs nya omställningsavtalet i sin helhet här.

Publicerad: 2016-01-25

Senast uppdaterad: 2016-01-25

Dela sidan