Hoppa till huvudinnehåll

LSG-ombud

Linköpings universitet och de fackliga organisationerna har slutit ett samarbetsavtal som delvis ersätter MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet). Det innebär att frågor som rör t.ex. organisation eller anställningar först ska diskuteras i olika samverkansgrupper. Tanken är att fack och arbetsgivare ska kunna enas genom dessa diskussioner, men om man inte kommer överens kan man fortfarande begära en regelrätt MBL-förhandling. Grunden för detta samarbete är avtalet Samverkan för utveckling som slöts mellan Saco-S och Arbetsgivarverket 1997.

Varje institution eller enhet ska ha en lokal samverkansgrupp ett s.k. LSG. I gruppen sitter ledningen för institutionen eller enheten, fackliga förtroendemän och arbetsmiljöombud. Saco-S-representanterna i dessa lokala samverkansgrupper utses av Saco-S-rådets styrelse. Här fattas inga beslut men facket ges möjlighet att med stöd av vårt samverkansavtal vid LiU ge synpunkter på lokala angelägenheter, vissa anställningsärenden m.m. Vid oenighet i LSG kan ärenden föras vidare till centrala samverkansgruppen (CSG). Samtliga LSG-representanter vid LiU företräder alla Saco-förbund. De som är markerade med (SI) är medlemmar i Sveriges Ingenjörer:

Institution/Motsvarande

Ordinarie

Suppleant

BKV

Anneli Lindström
Maria Ewerlöf (SI)

Endast två ordinarie

HMV

Carina Wennerholm

Towe Hedbom

IBL

Tove Mattsson
Elisabeth Eriksson

Endast två ordinarie

IDA

Aseel Berglund (SI)
Eva Blomqvist (SI)
Jody Foo

Endast ordinarie

IEI

Svjetlana Stekovic (SI)

Fredric Malm (SI)

IFM

Jens Eriksson (SI)
Vakant

Vakant

IKOS

Polina Ignatova
Maria Björkman
Gary Svensson

Endast tre ordinarie

IMT

Peter Hult (SI)

Neda Haj Hosseini

ISY

Lasse Alfredsson (SI)

Mikael Olofsson (SI)

ITN

Claes Algström
Niki Matinrad

Vakant

MAI

David Rule

Torbjörn Larsson (SI)

TEMA

Torbjörn Larsson (SI)
Darcy Parks

Endast två ordinarie

Fakultetsgemensamma LSG

Ida Ekström
Helén Karlsson

Endast två ordinarie

UB

Eva-Lisa Holm Granath
Göran Lindgren

Endast två ordinarie

UF

Therese Winder
Jenny Ventura  

Endast två ordinarie

Publicerad: 2018-03-19

Senast uppdaterad: 2024-02-14

Dela sidan