Hoppa till huvudinnehåll

Lönerevision 2023

Info från vår lönerevisionsgrupp

Nu är det dags för årets lönerevision som ska fastställa din nya lön för perioden 1 oktober 2023 till och med 30 september 2024. Vi kommer att genomföra en normal lönerevision i år och vi följer den ordinarie revisonscykeln. Lönerevisionen 2023 kommer att påbörjas för våra Saco-S medlemmar efter det att Lönerevisionsgruppen inom Saco-S vid LiU har träffat samtliga prefekter (motsv.). Där diskuterar vi den lönekartläggning som vi har gjort, och hur lönestrukturen ser ut för våra medlemmar på berörd enhet. Dessa diskussioner är mycket värdefulla för båda parter och de ger tydliga indikationer på hur prefekterna (motsv.) ser på löneläget för enhetens olika befattningsgrupper, samtidigt som vi från Saco-S kan påtala hur vi skulle vilja se färdriktningen i årets revision. För våra Saco-S medlemmar gäller enligt vårt kollektivavtal att lönen ska vara individuell, differentierad och prestationsbaserad. Kom ihåg det när du ska ha ditt lönesättande samtal (LÖS) med din närmaste chef.

Vi uppmanar alla våra Saco-S medlemmar att tacka ja till inbjudan till lönesättande samtal. Det är genom dessa samtal som du kan föra en dialog med din närmaste chef om dina prestationer det gångna året, och få ta del av hur chefen motiverar hur dessa prestationer påverkar din lön. Vi tycker också, att du ska ha två samtal, speciellt om du känner att du vill tänka över vad din lönesättande chef sa i det första samtalet, och om du tycker att det finns uppgifter som inte kom fram under första möte. Finns det oklarheter eller oenighet efter dessa två samtal ska du begära ett fyrpartssamtal.

Kom väl förberedd till ditt lönesättande samtal. På vår hemsida hittar du de lönekriterier som du bör förhålla dig till men också vår partsgemensamma information om LÖS, som mycket tydligt beskriver hur samtalet ska föras och vilka dina rättigheter är i samband med LÖS.

Alla Saco-S medlemmar ska erbjudas lönesättande samtal (LÖS) med den närmaste chefen. Detta gäller dock ej för doktoranderna, som även i fortsättningen följer den s.k. doktorandlönestegen.

Det mesta tyder nu på att höstens lönerevision ska kunna slutföras så att de nya lönerna kan utbetalas i samband med decemberlönen. Men när det än blir så kommer din nya lön att utbetalas retroaktivt fr o m 1 oktober 2023.

För mer info om lönerevision, lönesättning och LÖS se:

http://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-vid-liu/rad-o-stod/lon/

Du är också välkommen att kontakta någon i Lönerevisionsgruppen om du har frågor eller funderingar kring LÖS.

 

Lönerevisionsgruppen inom Saco-S vid LiU:

Janerik Lundquist, janerik.lundquist@liu.se (huvudansvarig)
Karin Björnström-Karlsson, karin.bjornstrom.karlsson@regionostergotland.se
Eva-Lisa Holm-Granath, eva-lisa.h.granath@liu.se
Peter Hult, peter.hult@liu.se
Mathias Henningsson, mathias.henningsson@liu.se     
Krzysztof Marciniak, krzysztof.marciniak@liu.se

Publicerad: 2023-09-13

Senast uppdaterad: 2023-10-11

Dela sidan