Hoppa till huvudinnehåll

Nytt löneavtal är klart

Saco-S vid LiU och Linköpings universitet har den 6 december 2016 och med stöd i det centrala avtalet RALS-T skrivit under ett avtal om nya löner för samtliga vid universitetets anställda medlemmar i något Saco-förbund.

De nya lönerna kommer att gälla from den 1 oktober 2016 och kommer att utbetalas retroaktivt i samband med nästa löneutbetalning den 21 december.

De flesta av er vet redan den nya lönen eller kommer under närmaste dagarna att få reda på det. Man har alltid rätt att vända sig till sin lönesättande chef eller sin avdelningschef för att diskutera löneutfallet.

Årets förhandlingar var tvåspåriga: på de flesta institutioner (alla utom IMT och IEI) hade vi vanliga löneförhandlingar (där vi direkt förhandlade med lönesättande chefer) medan stora delar av verksamhetsstöd och som sagt IMT och IEI hade lönesättande samtal. De bägge processerna gick bra, tycker vi, och den genomsnittliga procentökningen för våra medlemmar (de som ingick i lönerevisionen) blev i år 2,4 % vilket måste betraktas som ett bra resultat med tanke på att lärosätet går ordentligt back i år igen. Som jag brukar skriva vid detta tillfälle - den svenska staten kompenserar lärosäten bara till en bråkdel för ökade lönekostnader. Det betyder att även i år måste LiU betala merparten av löneökningen ur sparade medel (myndighetskapital).

Enkel statistik över utfallet finns publicerat här på vår webbplats.

I år var vi rätt framgångsrika när det gäller doktorandlönerna. De nya doktorandlönerna kan man hitta här. Du som är doktorand bör kontrollera att din nya lön ligger rätt.

RALS-T- avtalet stipulerar att fr.o.m. 1 januari 2016 lönesättande samtal är huvudspår (dvs. norm) även vid högskolor. Vår partsgemensamma uppfattning är då att fortsätta utvidga tillämpning av lönesättande samtal, men på bra premisser och stegvis, på de enheter/institutioner där vi alla tror att processen kommer att fungera bra. Dock måste vi alla vara beredda på att förr eller senare går vi helt in i den nya lönesättningsmodellen.

Notera även att om man är oorganiserad (dvs. inte tillhör något fackförbund) så får man den lön som arbetsgivaren tycker att man skall få. Det ligger således i varje anställdes intresse att vara ansluten till (minst) ett fackförbund.

 

Låt mig till sist få önska er alla ett riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Krzysztof Marciniak

Ordförande Saco-S/LiU

Publicerad: 2016-12-19

Senast uppdaterad: 2016-12-19

Dela sidan