Hoppa till huvudinnehåll

Nytt löneavtal är klart

Saco-S vid LiU och Linköpings universitet har den 8 december och med stöd i det centrala avtalet RALS-T skrivit under ett avtal om nya löner för samtliga vid universitetets anställda medlemmar i något ut av Saco-förbund.

De nya lönerna kommer att gälla from den 1 oktober 2015 och kommer att utbetalas retroaktivt i samband med nästa löneutbetalning den 23 december.

Ni som haft lönesättande samtal (chefskretsen, internrevisionen, anställda vid IMT, fakultetskanslierna, UB, UF mm.) vet redan sin nya lön. Övriga som vi direkt löneförhandlade för får i dagarna information från sin avdelningschef/motsvarande om revisionens utfall. Man har alltid rätt att vända sig till sin lönesättande chef eller sin avdelningschef för att diskutera löneutfallet.

Även i år förhandlade vi direkt med samtliga lönesättande chefer (utom där vi hade lönesättande samtal, se ovan). Som vanligt, vi förhandlade doktorandlönerna först (dessa förhandlas i klump i form av så kallade lönestegar) där vi lyckades få en förbättring av de nedre stegarna. (Läs avtalet här.)

Den svenska staten - precis som förra året - kompenserar LiU bara till en bråkdel för ökade lönekostnader. Det betyder att även i år måste lärosätet betala merparten av löneökningen ur sparade medel (myndighetskapital).

En statistik över utfall kommer (förhoppningsvis strax efter nyår) presenteras här på vår nya webbsida.

När det gäller framtiden så stipulerar RALS-T from 1 januari 2016 att lönesättande samtal blir huvudspår (dvs. norm) även vid högskolor. Jag vill därför redan nu tydligt säga att RALS-T-avtalet ger oss frihet att fortsätta med vanlig löneförhandling på vårt lärosäte eller på delar av myndigheten även efter 1 januari 2016 om vi så kommer överens. Vår partsgemensamma uppfattning är att fortsätta utvidga tillämpning av lönesättande samtal, men på bra premisser och i små steg, på de enheter/institutioner där vi alla tycker processen kommer att fungera bra. Det blir alltså inte så att vi har lönesättande samtal på hela myndigheten redan nästa år!

Om man är oorganiserad (dvs. inte tillhör något fackförbund) så får man den lön som arbetsgivaren tycker att man skall få. Det ligger således i varje anställdes intresse att vara ansluten till (minst) ett fackförbund.

Låt mig till sist få önska er alla ett riktig god jul och ett gott nytt år!

Krzysztof Marciniak

ordförande Saco-S/LiU

Publicerad: 2015-12-11

Senast uppdaterad: 2015-12-11

Dela sidan