Hoppa till huvudinnehåll

Lönerevisionen 2020

Uppdaterad info från lönerevisionsgruppen

Senast uppdaterad: Tisdag 29 december 2020

I normala fall skulle lönerevisionen nu vara avslutad för våra Saco-S medlemmar, men så blev inte fallet denna höst präglad av den pågående pandemin och de utdragna förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Nu är de centrala förhandlingarna på arbetsmarknaden i stort sett avslutade och det är dags att fastställa det interna löneutrymmet på LiU. Innan vi gör det ska Saco-S underteckna en lokal förhandlingsordning, som vi har arbetat med under hösten tillsammans med arbetsgivaren, och i denna förhandlingsordning regleras nu mycket av det som tidigare har varit oklart och som har försvårat lönerevisionsarbetet från vår sida.

Saco-S på LiU har i diskussion med arbetsgivaren kommit fram till att vi har förståelse för det olämpliga i att på institutions- och avdelningsnivå genomföra två sekventiella lönerevisioner på grund av pandemin och där utrymmet för Saco-S skulle kunna bli lidande, om arbetsgivare skulle tvingas ta höjd för en minimilöneutveckling för OFR och SEKO. Vi har därför i samförstånd med arbetsgivaren beslutat att årets lönerörelse får anstå tills dess att båda parter har fullständig information och så att vi kan stödja våra Saco-S medlemmar på bästa sätt.

Från och med i höst ska i princip alla Saco-S medlemmar ha s.k. lönesättande samtal (LÖS) med den närmaste chefen. Något enstaka undantag kan eventuellt förekomma. Detta gäller dock ej för doktoranderna, som även i fortsättningen följer den s.k. doktorandlönestegen. De flesta har redan haft LÖS sedan ett par år tillbaka och i höst kommer IBL, IFM och delar av IKOS att ha LÖS för första gången. För er kommer ytterligare informationstillfällen, när vi närmar oss lönerörelsens start.

Sammanfattningsvis kan vi säga att läget idag är oklart när vi kan komma igång med lönerörelsen, men mycket talar för att vi kan påbörja arbetet i januari. Sedan ska de tidigare nämnda informationstillfällena äga rum samtidigt som Saco-S träffar samtliga prefekter (motsv.) för en diskussion kring vår lönekartläggning och lönestrukturen för våra medlemmar på enheten. Gott om tid måste sedan ges för att de lönesättande samtalen ska kunna genomföras så som det är tänkt och att tid också finns för att genomföra fyrpartssamtalen för de som så önskar. Det mesta tyder dock på att allt detta ska kunna slutföras så att de nya lönerna kan utbetalas i samband med aprillönen. Men när det än blir så kommer din nya lön att utbetalas retroaktivt fr o m 1 oktober 2020.

För mer info om lönesättning, se:
http://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-vid-liu/rad-o-stod/lon/

 

Lönerevisionsgruppen inom Saco-S vid LiU:

Janerik Lundquist, janerik.lundquist@liu.se (huvudansvarig)
Karin Björnström-Karlsson, karin.bjornstrom.karlsson@regionostergotland.se
Eva-Lisa Holm-Granath, eva-lisa.h.granath@liu.se
Peter Hult, peter.hult@liu.se
Krzysztof Marciniak, krzysztof.marciniak@liu.se

Publicerad: 2020-12-29

Senast uppdaterad: 2020-12-29

Dela sidan