Hoppa till huvudinnehåll

Nytt löneavtal är klart

Saco-S vid LiU och Linköpings universitet har den 11 december 2017 och med stöd i det centrala avtalet RALS-T skrivit under ett avtal om nya löner för samtliga vid universitetets anställda medlemmar i något Saco-förbund.

De nya lönerna kommer att gälla from den 1 oktober 2017 och kommer att utbetalas retroaktivt i samband med nästa löneutbetalning den 21 december.

De av er som haft lönesättande samtal vet redan sin nya lön. Alla andra kommer under de närmaste dagarna att få reda på det. Man har alltid rätt att vända sig till sin lönesättande chef eller sin avdelningschef för att diskutera löneutfallet

Årets lönerevision genomfördes delvis enligt den traditionella modellen (facklig förhandling) delvis genom lönesättande samtal. Bägge processer fungerat bra, tycker vi (även om ett antal problem uppenbarat sig under revisionens gång) och den genomsnittliga procentökningen för våra medlemmar (de som ingick i lönerevisionen) blev i år 2,54 % (doktorander exkluderade) vilket måste betraktas som ett hyfsat bra resultat med tanke på att staten kompenserar lärosäten bara delvis för ökade lönekostnader.

Notera även att doktorandernas nya löner förhandlades tidigare under året och vi har informerat om detta i ett separat brev, utskickat den 29 oktober. Se de nya doktorandlönerna här. Du som är doktorand har själv ett ansvar att kontrollera att din nya lön ligger rätt gentemot de nya stegarna.

Så småningom tänker vi publicera en enkel statistik över utfallet här på vår webbplats.

Som många av er nu vet, RALS-T- avtalet stipulerar att lönesättande samtal är from 1 januari 2016 huvudspår (dvs. norm) även vid högskolor. Vår partsgemensamma uppfattning är då att fortsätta utvidga tillämpning av lönesättande samtal, men på bra premisser och stegvis, på de enheter/institutioner där vi alla tror att processen kommer att fungera bra. I nuläget har ca hälften av våra medlemmar lönesättande samtal och denna andel väntas öka de närmaste åren.

Notera även att om man är oorganiserad (dvs. inte tillhör något fackförbund) så får man den lön som arbetsgivaren tycker att man skall få. Det ligger således i varje anställdes intresse att vara ansluten till (minst) ett fackförbund.

 

Låt mig till sist få önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Krzysztof Marciniak
Ordförande Saco-S vid LiU
saco@liu.se

Publicerad: 2017-12-13

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Dela sidan