Hoppa till huvudinnehåll

Lönerevision 2021 påbörjad

Medlemsinformation från vår lönerevisionsgrupp

Nu är det dags för årets andra lönerevision som ska fastställa din nya lön för perioden 1 oktober 2021 till och med 30 september 2022. Denna gång går vi in i en normal lönerevision och vi följer den ordinarie revisonscykeln igen, efter att vi förra gången tvingades ta till extraordinära åtgärder på grund av det då rådande pandemiläget. Lönerevisionen 2021 för våra Saco-S medlemmar har just påbörjats efter det att Lönerevisionsgruppen inom Saco vid LiU har träffat samtliga prefekter (motsv.) och diskuterat vår lönekartläggning och lönestrukturen för våra medlemmar. Dessa diskussioner är mycket värdefulla för båda parter och de ger tydliga indikationer hur prefekterna (motsv.) ser på löneläget för enhetens olika befattningsgrupper samtidigt som vi från Saco kan påtala hur vi skulle vilja se färdriktningen i årets revision. För Saco-medlemmar gäller enligt vårt kollektivavtal att lönen ska vara individuell, differentierad och prestationsbaserad. Kom ihåg det när du ska ha dina lönesättande samtal (LÖS) med din närmaste chef.

Vi uppmanar alla våra Saco-medlemmar att tacka ja till inbjudan till lönesättande samtal. Det är genom dessa samtal som du kan föra en dialog med din närmaste chef om dina prestationer det gångna året och ta del av hur chefen motiverar hur dessa påverkar din lön. Vi tycker också att du ska ha två samtal, speciellt om du känner att du vill tänka över vad din lönesättande chef sa i det första samtalet, och om du tycker att det finns uppgifter som inte kom fram vid ert första möte.  

Kom väl förberedd till ditt lönesättande samtal. På vår hemsida hittar du de lönekriterier som du bör förhålla dig till men också vår partsgemensamma information om LÖS, som mycket tydligt beskriver hur samtalet ska föras och vilka dina rättigheter är i samband med LÖS.

Från och med i höst ska i princip alla Saco-S medlemmar ha lönesättande samtal (LÖS) med den närmaste chefen. Något enstaka undantag kan eventuellt förekomma. Detta gäller dock ej för doktoranderna, som även i fortsättningen följer den s.k. doktorandlönestegen. De flesta av er har redan haft LÖS sedan ett par år tillbaka och i höst kommer tre avdelningar på IBL att ha LÖS för första gången. Därefter är alla Saco-medlemmar på LiU inne i det nya systemet med lönesättande samtal.

Det mesta tyder nu på att höstens lönerevision ska kunna slutföras så att de nya lönerna kan utbetalas i samband med decemberlönen. Men när det än blir så kommer din nya lön att utbetalas retroaktivt fr o m 1 oktober 2021.

För mer info om lönesättning och LÖS se:

http://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-vid-liu/rad-o-stod/lon/

Du är också välkommen att kontakta någon i Lönerevisionsgruppen om du har frågor eller funderingar kring LÖS.

 

Lönerevisionsgruppen inom Saco-S vid LiU:

Janerik Lundquist, janerik.lundquist@liu.se (huvudansvarig)
Karin Björnström-Karlsson, karin.bjornstrom.karlsson@regionostergotland.se
Eva-Lisa Holm-Granath, eva-lisa.h.granath@liu.se
Peter Hult, peter.hult@liu.se
Åsa-Karin Engstrand, asa-karin.engstrand@liu.se 
Krzysztof Marciniak, krzysztof.marciniak@liu.se

Publicerad: 2021-10-04

Senast uppdaterad: 2021-10-04

Dela sidan