Hoppa till huvudinnehåll

Saco-S kommentarer till universitetsledningens beslut med anledning av Coronaviruset

I samband med utbrott av covid-19-pandemin har universitetsledningen tagit ett antal beslut som påverkar alla medarbetare på universitetet.

I samband med utbrott av covid-19-pandemin har universitetsledningen tagit ett antal beslut som påverkar alla medarbetare på universitetet. Saco-S ser mycket positivt på ledningens agerande under denna kris och vill uppmana alla medlemmar att följa arbetsgivarens hänvisningar och beslut. Det finns dock två saker jag vi vill göra er uppmärksamma på:

1. Universitetet ställer nu om sin undervisning till vad ledningen kallar ”distansläge” vilket innebär att undervisningen skall från och med nu i möjligaste mån bedrivas på distans. Att ställa om kurser till distanskurser kan generera mycket extra arbete som på något sätt måste arbetsgivaren vara beredd att ersätta. Visst har vi ett mycket speciellt läge men det innebär ju inte att arbetsrättsligt regelverk inte längre gäller. Kontaktförbundet SULF skriver på sin hemsida:

https://sulf.se/fragor-och-svar/#coronaviruset följande rader:

Vad gäller om jag som lärare åläggs mer arbete på grund av undervisningen måste ske på distans eller för att kollegor blivit sjuka?

Arbetsgivaren kan ålägga dig sådant arbete, men du bör se till att det i så fall dokumenteras på lämpligt sätt, till exempel genom en uppdatering av din tjänstgöringsplan och att det då tydligt framgår att du åläggs arbete utöver den plan som fanns sedan tidigare. Eftersom lärare har årsarbetstid så kan arbetstid omfördelas under året. Om det sedan vid årets slut visar sig att du beordrats arbete utöver ordinarie årsarbetstid så har du rätt till övertids- eller mertidsersättning beroende på om du arbetar hel- eller deltid.

Saco-S vid LiU helt delar denna uppfattning. Så, vi uppmanar både arbetsgivare och arbetstagare att dokumentera de extra arbetsinsatserna som nu kommer att äga rum för att senare stämma av mot årsarbetstiden.

2. Arbetsgivaren beslutat bland annat att:

  • chefer uppdras att säkerställa att samtliga medarbetare som kan arbeta hemma gör detta. Distansarbete ska godkännas av närmaste chef.

Detta beslut kan uppfattas som inte kompatibelt med vårt lokala arbetstidsavtal för lärare, som är ju ett avtal baserad på de centrala Villkors/Villkors-T avtalen som stipulerar årsarbetstid och ger för övrigt läraren en stor frihet att utforma sitt arbete och där vi har förstås ingen daglig anmälningsplikt till arbetsgivaren. Saco-S tycker ändå att det under dessa extraordinära tider finns anledning att följa arbetsgivarens beslut men tänker diskutera detta med arbetsgivaren mer utförligt när krisen är över.

Nu skall vi alla fokusera på att universitetet ändå fungerar men under minsta möjliga hälsorisker! Och visst kan situationen ändras snabbt men i skrivandets stund (strax efter regeringens presskonferens 09:45 idag tisdag 17 mars) ser det ut som att universitetet ändå får arbeta – dock på distans – i alla fall ett tag till.

 

Med vänlig hälsning


Krzysztof Marciniak
ordförande Saco-S/LiU

Publicerad: 2020-03-17

Senast uppdaterad: 2020-03-17

Dela sidan