Hoppa till huvudinnehåll

Om utlysning av anställningar

Det har florerat rykten på några håll att facket gör det besvärligt att anställa genom att kräva att alla anställningar ska utlysas oavsett hur korta de är. Det stämmer inte...

Det som hänt är att flera lärosäten har fortsatt agera enligt hur Högskoleförordningen såg ut fram till 2011, där anställningar kortare 6 månader var undantagna från utlysning, likaså anställning av adjungerade lärare, timlärare och gästlärare.

2011 togs allt detta bort från lagstiftningen och då kvarstår bara Anställningsförordningen som säger att myndigheten på lämpligt sätt ska informera om lediga anställningar om inte särskilda skäl talar emot det. Särskilda skäl är t ex förlängning av doktorandtjänst.

Överklagandenämnden för högskolan har dock gjort klart att det inte är ett särskilt skäl att anställningen är kortare än 6 månader. I övrigt finns förstås gråzoner där det finns särskilda skäl och det bör rimligen tas i samråd i lokala samverkansgruppen, LSG.

Lärosätena är måna om att göra rätt (hos universitet och andra statliga myndigheter är det enligt lag förtjänst och skicklighet som ska avgöra vem som får en anställning) och därför upplevs det ibland som besvärligt, men det ska också vara rättssäkert.

Publicerad: 2017-02-10

Senast uppdaterad: 2017-02-10

Dela sidan