Hoppa till huvudinnehåll

Lagar och avtal

Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket för alla statligt anställda men även på lokal nivå med arbetsgivaren Linköpings universitet.

Lagar och förordningar

Det finns ett stort antal lagar och förordningar att hålla reda på för dig som anställd vid LiU.

Lagar och förordningar som är relevanta inom högskolan

Högskoleförordningen på engelska/The Higher Education Ordinance (2014:1096) in English.

Centrala avtal

Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Avtal som är tecknade av Saco-S centralt

Lokala avtal

Du kan hitta mycket information om lokala avtal, anställningsvillkor, m.m. under LiU:s intranät, särskild rekommenderas denna lista med avtal. Här finns ett utval:

Lokala arbetstidsavtal

Avtal om arbetstid för lärare, doktorander, kliniska assistenter och
amanuenser (gäller fr.o.m. 2018-01-01)

Tidigare arbetstidsavtal för lärare (gällde t.o.m. 2017-12-31)

Avtal om flexibel arbetstid för andra arbetstagare vid LiU än lärare (gäller fr.o.m. 2013-06-01)

Avtal om årsarbetstid för administrativ och teknisk personal vid IDA, IEI, HUK samt UF (2015)

Avtal om arbetstid för teknisk personal vid Centrum för Biomedicinska Resurser (CBR)

Information om arbetstid för lärare och forskare vid LiU

Information om arbetstid för doktorander vid LiU

Information om arbetstid för teknisk och administrativ personal

Publicerad: 2015-10-17

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Dela artikeln