Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan (LSG och CSG)

Linköpings universitet och de fackliga organisationerna har slutit ett samverkansavtal som delvis ersätter MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet). Det innebär att frågor som rör t.ex. organisation eller anställningar först ska diskuteras i olika samverkansgrupper. Tanken är att fack och arbetsgivare ska kunna enas genom dessa diskussioner, men om man inte kommer överens kan man fortfarande begära en regelrätt MBL-förhandling. Grunden för detta samarbete är avtalet Samverkan för utveckling som slöts mellan Saco-S och Arbetsgivarverket 1997.

Lokala samverkansgrupper (LSG)

Varje institution eller enhet ska ha en lokal samverkansgrupp. I gruppen sitter ledningen för institutionen eller enheten, fackliga förtroendemän och arbetsmiljöombud. Saco-S-representanterna i dessa lokala samverkansgrupper utses av Saco-S-rådets styrelse. Här fattas inga beslut men facket ges möjlighet att med stöd av vårt samverkansavtal vid LiU ge synpunkter på lokala angelägenheter, vissa anställningsärenden m.m. Vid oenighet i LSG kan ärenden föras vidare till centrala samverkansgruppen (CSG). De aktuella representanterna från Saco-S är följande:

Institution/Motsvarande

Ordinarie

Suppleant

BKV

Anneli Lindström
Maria Ewerlöf

Endast två ordinarie

HMV

Carina Wennerholm
Kristin Alfredsson Ågren

Towe Hedbom

IBL

Tove Mattsson
Elisabeth Eriksson

Endast två ordinarie

IDA

Aseel Berglund
Eva Blomqvist
Jody Foo 

Endast ordinarie

IEI

Svjetlana Stekovic

Fredric Malm

IFM

Jens Eriksson
Vakant

Vakant

IKOS

Polina Ignatova
Maria Björkman
Gary Svensson

Endast tre ordinarie

IMT

Peter Hult

Neda Haj Hosseini

ISY

Lasse Alfredsson

Mikael Olofsson

ITN

Claes Algström
Niki Matinrad

Vakant

MAI

David Rule

Torbjörn Larsson

TEMA

Darcy Parks
Torbjörn Larsson

Endast två ordinarie

Fakultetsgemensamma LSG

Ida Ekström
Helén Karlsson

Endast två ordinarie

UB

Eva-Lisa Holm Granath
Göran Lindgren

Endast två ordinarie

UF

Therese Winder
Jenny Ventura  

Endast två ordinarie

 

För dig som sitter i LSG finns en intern webbsida med information som du kan ha nytta av för ditt uppdrag, http://www.saco.se/LSG-internt.
(Inloggningsuppgifter kan du få genom att kontakta Åsa Rybo Landelius.)

Om du är intresserad av att besätta någon av de vakanta posterna är du välkommen att kontakta Saco-S-rådets styrelse. Mer information om universitetets syn på LSG finns på de LiU:s intranät.

Centrala samverkansgruppen (CSG)

Den centrala samverkansgruppen består av representanter för universitetsledningen och de fackliga förhandlingsparterna Saco-S-rådet, OFR och SEKO. Gruppen sammanträder varje måndag. I CSG behandlas ärenden som rör hela universitetet samt vissa anställningsärenden. Minnesanteckningar från sammanträdena och mer information om CSG finns på LiU:s intranät. Saco-S-rådet representeras av Krzysztof Marciniak och Janerik Lundquist. Eva-Lisa Holm Granath är adjungerad till CSG.

Arbetsplatsträffar (APT)

Med arbetsplatsträffar menas att anställda i en arbetsgrupp samverkar med närmaste chef vid regelbundna möten. På arbetsplatsträffarna ska till stor del samma ärenden som i LSG tas upp, t.ex. strategi, mål, verksamhetsförändringar, lika villkor, arbetsmiljö, kompetensutveckling. Informationen är även tänkt att gå till och från LSG. En ytterligare uppgift för arbetsplatsträffarna är att diskutera verksamhets- och bemanningsplan för lärare. Universitets information om APT finns att hitta här.

Publicerad: 2015-10-09

Senast uppdaterad: 2024-02-14

Dela sidan