Hoppa till huvudinnehåll

Partsgemensam uppföljning

Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

De fackliga organisationerna och LiU har tillsammans följt upp avtalet om tidsbegränsad anställning av adjungerade lärare.

Vi har funnit att avtalet i stora drag följs upp men att två saker bör man följa särskilt noggrant vid nästkommande uppföljning: absoluta antalet adjungeringar och den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Nästa uppföljning kommer att genomföras 2024. Uppföljningen kan läsas här.

Publicerad: 2022-10-17

Senast uppdaterad: 2022-10-17

Dela artikeln