Hoppa till huvudinnehåll

Om förlängning av doktorands anställning p.g.a. covid-19-smittspridning

Arbetsgivarverket har svar på vad som gäller

På Arbetsgivarverket kan man hitta följande fråga och svar kopplat till doktoranders anställningstid:

FRÅGA: Enligt 5 kap. 7 § högskoleförordningen får den sammanlagda anställningstiden för doktorander vara längre än vad som anges i tredje stycket samma paragraf, om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Kan vi i på grund av pågående covid-19 smittspridning tillämpa att det är ett särskilt skäl för att förlänga denna anställning? (2020-04-22)

SVAR: Arbetsgivarverket bedömer att om en doktorand inte har kunnat utföra de uppgifter som åvilar doktoranden på grund av omständigheter som kan kopplas till covid-19 bör det kunna vara möjligt att förlänga den sammanlagda anställningstiden. 

https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2020/fragor-och-svar-om-corona-viruset-i-samband-med-resor/anstallning-och-arbetsskyldighet/

Publicerad: 2020-05-04

Senast uppdaterad: 2020-05-04

Dela sidan