Hoppa till huvudinnehåll

Brev till rektor vid LiU rörande ny webb

Saco-S vid LiU har skickat ett brev till LiU:s rektor Helen Dannetun om hur vi ser på samarbetet kring framtagandet av den nya LiU-webben

Till Rektor

Saco-S vid LiU har hittills  i stort sett varit nöjd med tillämpningen av vårt lokala Samverkansavtal LLFP 14/12. Avtalet har visat sig fungera väl och LiU har, såsom vi uppfattar det, strävat efter att leva upp till dess bokstav och andemening.

Tyvärr måste vi konstatera att samverkan kring den kommande omorganisationen av LiU:s webb lämnar en hel del övrigt att önska. Rent formellt har det fungerat bra. Vi har gemensamt med arbetsgivaren beslutat att våra frågor och synpunkter skall lyftas till projektets styrgrupp genom vår representant där. Vidare upplever vi att vi fick den information som vi behövde och i tid också fick svar på våra frågor.  Samtidigt upplever vi denna process som en envägskommunikation. Våra synpunkter och krav blir bemötta med utförliga svar, men projektledningen väljer att gå vidare med sin egen uppfattning om hur den nya webben skall konstrueras utan att på något sätt ta våra synpunkter i beaktande.

Vi går här inte in på alla meningsskiljaktigheter mellan oss och projektledningen men ett av våra viktigaste önskemål är att kunna bevara möjligheten att redigera egna hemsidor. Det handlar alltså inte om att kunna fylla i text i färdiga mallar utan om en verklig behörighet till att kunna redigera våra egna hemsidor, med möjlighet till länkning och till att lägga ut olika dokument.

De är svårt att förstå varför projektledningen inte vill gå våra önskemål till mötes. Alla framgångsrika lärosäten i världen erbjuder denna för oss självklara möjlighet till sina lärare och forskare. Det kan komma att upplevas som att LiU vill införa en preventiv censur kring vad de anställda får/ej får publicera utåt. Detta år firar vi 250-årsdagen av 1766 års svenska Tryckfrihetsförordning, som är världens äldsta lag för större allmän tryckfrihet och yttrandefrihet. Vill LiU verkligen fira det på detta sätt?

För Saco-S-rådets styrelse
Krzysztof Marciniak

Publicerad: 2016-11-11

Senast uppdaterad: 2016-11-11

Dela sidan