Hoppa till huvudinnehåll

Kvittning av felaktigt utbetald lön eller andra förmåner

Saco-S har tillsammans med arbetsgivaren kommit överens om vad som gäller vid återbetalning

Det förekommer då och då att arbetsgivaren råkar göra en felaktig utbetalning av lön eller andra förmåner på grund av ofullständig information vid utbetalningstillfället eller att man råkar göra fel helt enkelt. Detta kan ofta bli fallet då den anställde har haft tjänstledighet, oregelbunden semester, VAB eller har varit sjukskriven en längre tid. Självklart ska dessa felaktigheter regleras, vilket ofta sker genom s.k. kvittning.

Enligt ”Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt 1970:215” (https://lagen.nu/1970:215) ska kvittning regleras i samråd med den anställde och man ska kunna göra upp om en återbetalningsplan, som båda parter är överens om.

Saco-S har tillsammans med arbetsgivaren kommit överens om följande tillämpning av lagen på LiU. När Löneenheten på UF upptäcker att ett fel har begåtts och pengar ska återkrävas ska Löneenheten kontakta HR-partnern på den anställdes arbetsenhet. HR-partnern ska då i samråd med den anställde fastställa en återbetalningsplan.

Enligt HR-direktören ska dessa ärenden i fortsättningen hanteras bättre än vad som hittills har varit fallet. En bakomliggande orsak har varit att de system som Löneenheten resp. HR arbetar med inte har varit helt kompatibla med varandra, vilket har lett till att en uppkommen löneskuld automatiskt har reglerats mot befintlig lön varje månad tills dess att skulden är betald.

Skulle du som medlem i Saco-S råka ut för att pengar dras från din lön på grund av en felaktig utbetalning månaden innan, och utan att du har haft samråd med din lokala HR-partner om en lämplig återbetalningsplan, ska du omgående ta kontakt med saco@liu.se.  

Publicerad: 2020-03-20

Senast uppdaterad: 2020-03-20

Dela sidan