Hoppa till huvudinnehåll

Styrelser och organ vi sitter med i vid LiU

Saco-S har representation i vissa styrelser och nämnder vid LiU. Det vanliga är att de fackliga representanterna har närvarorätt och yttranderätt, men inte rösträtt.

Universitetsstyrelsen

Krzysztof Marciniak

Janerik Lundquist (suppleant) 

Eva-Lisa Holm Granath (suppleant)

Fakultetsstyrelser

Filosofiska fakulteten: Carine Signoret (suppleant Tove Mattsson)

Medicinska fakulteten: Kristin Alfredsson Ågren

Tekniska fakulteten: Janerik Lundquist (suppleant Torbjörn Larsson)

Styrelsen för Utbildningsvetenskap, SUV: Tove Mattsson (suppleant Carine Signoret)

Nämnder och centrumbildningar

Anställningsnämnden vid Filosofiska fakulteten: Carine Signoret

Anställningsnämnden vid Tekniska fakulteten: Torbjörn Larsson.

Centrum för biomedicinska resurser (CBR): Karin Björnström Karlsson

Publicerad: 2015-10-09

Senast uppdaterad: 2023-11-14

Dela sidan